DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

GÖKKUŞAĞI

yörükyörük Gönderiler: 283
Kategori G
Gökkuşağının sembolik kökenleri.
yunan mitolojisi'nde kanatlı olarak tasvir edilen gökkuşağı tanrıçası (aynı zamanda haberci bir tanrıça) İris. Thaumas ile Elektra’nın kızı, eros un annesi, Zepyros’un( Kıbrıs)  karısı. Sonuçta aşkla da ilgilidir.. Müjdeli haber, ilahların ulağı. O, gökle yeri birbirine bağlayan gökkuşağı’nın sembolüdür. Tanrılara haber ulaştırmakla görevlidir. Tanrılardan fani insanlara müjdeli haberler iletir. İris'in Lâtincide anlamı "cennetin gözü" manasına gelir. Tanrıçaya verilen bu ad aynı zamanda gözümüzün renkli kısmının adıdır. Bu nedenle Eski Yunan mitolojisinde "Hepimiz cennetten bir parça taşıyoruz" anlamına  gelir.
Türk mitolojisindeki umay ana da gökten yere inerken gökkuşağını kullanır. Şamanın göğe çıktığı bir köprü olarak algılanır.
Gökkuşağının altından geçenin dileği kabul olur, bir diğer inanışa göre gökkuşağının altından geçen erkek kadın olur, kadınsa erkek olur. Oz Büyücüsü filminde Dorothy, gökkuşağının arkasına gitmek ister. alis harikalar diyarında da aynalar prizmalar gökkuşağı bolca işlenmiştir.
Birçok kültür gökkuşağını cennet ile dünya arasındaki köprü olarak görmektedir.
Üçgen prizmaya ışık vurursanız eğer, bu ışığın kırılması sonucu gökkuşağı elde edersiniz. Lucifer'ın(şeytan) latince "ışık getiren" demektir ve illuminati de "aydınlanmışlar" anlamına gelir. İlluminatide kullanılan simge beyaz ışığın prizmaya vurmasıyla yedi rengin ortaya çıkmasıdır. Prizmadan kırılıp gökkuşağı olan beyaz ışık, insanlarla cinlerin dünyasının kesişme sembolü olarak kabul edilir. Prizmalar da boyut kapıları olarak kabul edilir. gökkuşağı  yer ve gökü temsil eder. yakında yer ve gök şeytanın  gerçekliğiyle dolacaktır manasındadır.
fethullah gülen in kitap serisi prizma, kitap kapağındaki beyaz ışığın prizmadan geçip gökkuşağı oluşturması.
Gökkuşağı Kızlar Örgütü - Özgür Masonlar Büyük Locası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki paramasonik kuruluşlardan biri. 1922 yılında kurulmuş olan bu örgüt, ileride Doğu Yıldızı Örgütü'nün üyesi olabilecek genç kızları yetiştirmek amacı ile ezoterik nitelikli çalışmalar yapar.
Haarp'in deprem faaliyetlerinin görüldüğü yerde, depremden yarım saat önce, gökyüzünde gökkuşağı şeklinde iz oluşur iddiası.
Yunan mitolojisindeki iris in başka bir sembolü mor süsen çiçeği, lgbt bayrağındaki gökkuşağında mor renk yoktur, buradan anladığımız kadarıyla lgbt lilerin tanrıca iris i reddettikleri anlaşılabilir, çünkü o evli çoluk çocuk sahibi bir kadındır.

Sonuç olarak gökkuşağı prizma şeytani bir figürdür.

Teşekkür edenler (3)AhmetYozgat Azer hakimbeyaz
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .