DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

İSTİKAMET KUDÜS KIZILELMASI

AhmetYozgatAhmetYozgat Gönderiler: 309
Kıyamete Dört Kala 
İSTİKAMET KUDÜS KIZILELMASI 
Ahmet YOZGAT 


“İstikamet Kızılelma!” konulu makalemizde, “Yeni Kızılelma Kudüs!” demiş ve ardından da; “Tabii ki konu, burada bitmedi.” diye eklemiş, bu açıklamayla birlikte ortaya çıkan yeni sorular üzerinden yazmaya devam edeceğimize işaret ederek; ilk akla gelen birkaç soruyu kaydetmiştik. Peki, neydi o sorular?  Makalede mevzu ettiğimiz “Global Satanik Zümre” ve onun karşısındakiler kim? Zeytin Dalı’nın, bize göre spontan olarak “Kızılelma Operasyonu”na dönme emareleri göstermeye başlaması, “Vekâlet Savaşları”nın bitişine ve bunun, “Devletlerin 3. Savaşı”na dönüşmesine delalet edebilir mi? Cerablus Harekâtı esnasında fethedilen Dabık kentinin, Kıyamet Savaşıyla; Afrin’in yanı başındaki Hatay Amik Ovasının Melheme-i Kübra ile ilişkilendirilmesinin, artık tarihe geçirilme zamanı geldi denilebilir mi? Kıyamet ya da Melheme ölçeğinde olmasa bile, “Devletler” bağlamında başlaması ihtimal bir savaşta kim kimle müttefik olur? Ya da şu an, dünya kaç “Savaş Kutbu” üzerinden yürüyor savaş alanına? Evet! Bunlar gibi akla gelen bir takım soruları da bu çalışmamızda açıklamaya çalışacağımızın sözünü vermiştik. O halde buyurun!

Başlangıcı; “Global Satanik Zümre kim ve buna bağlı olarak; şu an dünya, kaç Savaş Kutbu üzerinden yürüyor Devletler Savaşı alanına?” sorularıyla yapalım.

Hazreti Peygamber demişti ya hani, “Ahir Zaman, benimle başladı!” diye. O halde Ahir Zamanı 610 yılından başlatabiliriz. Buna göre insanlık, 1408 yıldan beri, Ahir Zamanı yaşaya gelmekte.  Ahir Zaman diliminin birinci bölümü, Türk ve Arap Müslümanların, “Empergamlık Dönemi  ya da Fütuhat Devresi” olarak yaşandı. Bu devri, 1699’da bitti sayarsak; geri kalan 319 yıllık kısmı ise Yahudi ve Hristiyanların ortak medeniyet dünyası olarak isimlendirmek mümkün olabilir.  Kısaca “Hıristojudik” ifadesiyle etiketleyebileceğimiz, “İkinci Ahir Zaman” dilimine en yakışan sıfat ise “Kıyamet Zamanı” olmalı...

Ve işaretlen Kıyamet Zamanı filminin oyuncu kavimleri olarak, başta Yahudileri sonra Cermenleri ve nihayet Türkleri görüyoruz. Yani bunlar için Kıyametin Üç Atlısı denilebilir.

Mevzubahis Üç Atlının arasında saymadığımız Ruslar ise tam anlamıyla özgün bir millet değil; haklarında yaptığımız bir dolu makalede izaha çalıştığımız gibi önce Bizans, sonra Cermen Aklının iki ayrı operasyonuna maruz kalan kalabalıktı aslında… Ya da bu operasyonlar sırasında küçük bir miktar Slav Kavmi Aromasıyla Türkler,  Cengizliler ve Timurlu toplumların oluşturduğu bir yapay kavim olarak tarif etmiştik onları.

Hatırlanacağı gibi Yahudi tarifimiz de bundan farklı değildi. Bu kavmi, kıyıda köşede kalmış Özgün İbrani Klanlarının dışındaki, siyasileşerek meşhur olmuş unsurlar olarak ikiye ayırmıştık.  Bu iki kısmı da Sefarad ve Aşkenaz olarak, iki karşıt kavimcik şeklinde aktarmıştık bilgi dağarcığına. Bunlardan Aşkenazların, tıpkı Ruslar gibi ve aynı Ponçik coğrafyasında opere edildiği ve “10 Kabilelik Judaik Maya” Aromasıyla “Hotor Haruniliği”ne dönüştürülmüş Hazar Türkleri olduğunu izah etmeye çalışmıştık. Ancak gerek Sefarad ve gerekse Aşkenaz olsun, her iki İbrani kavim parçasının hamurunda, bir başka ulusal aromanın varlığının haberini de vermiştik. Ve demiştik ki; o “Beşeri Aroma,” Orta Asya ya da bizim jargonumuza göre, Himalayaları merkeze alan İndüstan bölgesinde şekillenen Yafesî bir ulus olduğunu zannettiğimiz Hiksoslardır. Ve onlar özgün olarak yoklar hayatta; hala İbranilerin mayasında ve Kripto olarak nüfusunda yer tutmaktalar...

Cermenlere gelince… Çok unsurlu bu kavmin, yine Hiksoslar gibi İndüstan çıkışlı; yaklaşık 1500 yaşında ve Avrupalı Barbar Göçmenler olduğunu izah etmiştik. Sık sık genetik karışım dönemleri yaşayan bu kavmin temel unsurları içerisinde Milat Öncesinde Anadolu'dan gelmiş olan ve tıpkı Türkler gibi Hiksoslar gibi Yafesî Genetik taşıyan Kelt kavmi Aromasıyla yeni bir biçime evrildiğinin de altını çizmiştik.

Buraya kadar görüldüğü gibi Kıyamet’in iki atlısından gerek, Yahudilerdeki “Hiksos Genetiği” ve gerekse Cermenlerdeki “Kelt Genetiği” ve buna bağlı olarak Slavlardaki “Hazar Genetiği”  kaybolmuş birkaç Türk damarının unutulmuş adresini vermekte bize. Bu durum iyi mi, kötü mü; bu ayrı bir konu ve geçelim bu nedenle.

 Lakin salt Türkler… Yani Kıyamet’in üçüncü atlısı olarak biz Türkler, hala Türk’üz… Bu anlamda; şu an, kıyısında bulunduğumuz “Adı Tartışmalı Savaş”a genetik bağlamında Türk'ün, Türk'le Savaşı diyebiliriz. Ya da Müslüman Türk'ün, Hristiyan ve Musevilikle yine bu anlamda diğer bir kısım kavimlerin katkısıyla kanı ve inancı başkalaşmış Türklerin kaçınılmaz kapışmasında söz ediyoruz. Ve bu savaşa, başka kimseyi dâhil etmek durumunda değiliz. Bu kavganın adı gerek, 3. Dünya, gerek Melheme, gerekse Kıyamet Savaşı konsun fark etmez zira bu savaşın işlevinin, Müslüman Türklerin zaman ve çeşitli coğrafyalar içinde yürüye gelen kendi kavimlerinin, tarihe bulaşmış olan veya bulaştırmış oldukları pisliklerini temizlemek olduğunu söyleyebiliriz. Türkler bunu yapmak zorunda… Zira ve  anladığımız kadarıyla Her Şeyin Sahibi Olan Güç, bu genetik ve Teolojik temizliği sahibine yaptırmayı murat etmiş sanki. Bize öyle geliyor.

O halde kapıdaki savaşta ve ilk nazarda görünen o ki, Türkler bir tarafta; Cermenler diğer tarafta… Bir Siyaset ve Savaş Kutbu olarak, Türk tarafında herhangi bir sorun yok. Sorun, Almocermen ile Anglocermen hatta bunların zangocu anlamında Frankocermen tarafının sorunu olarak kokutmakta ve korkutmakta dünyayı. Aslında; o tarafı yani Cermen katmanlarını, sorun haline getiren de o katmanlarla üç yüz yıllık “Fesat Koalisyonu”nun planlayıcısı ve tarafı olan Yahudilerde... Yahudilerin sorunu ise birbirine can düşmanı olan iki hatta üç ve hatta dört taraf veya iç içe geçmiş dört ayrı katman olmasıyla ilgili. Lanetli Kavmi oluşturan bu dört katmanlı Judik unsur, “Yahudi Eroinmanı” halinde kendine bağlamış olduğu Cermenleri de Teopolitik anlamda parçalamış/parçalamakta. Ve doğal olarak, en az dört Cermen kampı haline getirmiş/getirmekte ve “ Savaş ve Ölüm Eroinmanı” formatında sahaya sürmekte… İşin en kötüsü ise Kavmin, bu fiili Cermen parçalanmasını açıktan değil, direkt bedene ve ruha sızarak yapması... İlaveten; Sızıntıcı Dört Yahudi zehrinin sadece Cermenlere değil; tüm dünya milletlerine sızmış olduğunu da kaydedelim. Bunun uzantısı manasında… Yukarıda “Türk Savaş Kutbunda problem yok!” dediğimize bakmayın; sızma eylemi, bizim dünyanın da tarihi bir hastalığı olarak, ta günümüze uzanmış durumda olduğunu itiraf edelim. Fakat bu sızıntı hastalığı, Cermenlerde kronik halde, Türklerde ise Akut…

***

Burada durup Yahudi çok katmanlılığının tarifine biraz daha yakından bakmamız lazım. Ancak bu kısım oldukça karışık, tekrar tekrar sızma ve üst üste kriptolaşma şeklinde kendini göstermekte. Konuyu anlayabilmemiz için bir örnek verelim önce. Malum; Pakratunileri daha önce işlemiştik. Şuydu bu Dönmelerin özelliği; Yahudiler, önce Ermenilerin içine sızıp Apostol Kriptoları oldular ve Ermeni sayıldılar. Sonra bunlar, Zazaların içine sızarak bu sefer de Alevi oldu ve Zaza sayıldılar. Yani buradaki hali “Duble Kriptoluk” olarak tarif edersek, bu tarif Hiksos, Yahudi ve üçüncü ulusların ilişkilerinde de hayata geçirilmiş durumda. Buradan hareketle Birinci ve ikinci Yahudi bölümlerinin Sefaradlar ve Aşkenazlar olduğunu biliyorsunuz... Üçüncü bölümü de ilk iki bölüme sızmış olan Hiksos kavmi olarak işaretlemiştik daha önce. Dördüncü bölümün terkibinin ise kavmin totalinden parça parça sapmış, kopmuş ve başkalaşmış dönme klanları oldukları malum. Ancak hemen hemen her coğrafyada “Dönme hareketini başlatanların üçüncü bölüm olduğunun ipuçları var yani Kripto Musevi Hiksoslar sabıkalı. Daha sonra onlara, Sefarad ve Aşkenaz kökenli Museviler katılıyor ve onlar da kriptolaşıyorlar. Yani Duble Kripto Hiksoslar ve Kripto Sefarad ile Kripto Aşkenazi grupların bulundukları coğrafyalarda dönme bütünlüğü oluşturduklarını görüyoruz. Kripto sıfatını hak eden kavim klanlarından ilk ikisinin Hiksoslu Musacılar ve  Haruncular  olduğunu söyleyelim yani onlar baştan Kripto. Bu anlamda, bir grup Hiksoslunun hala ve sadece Musevi Kriptosu olarak tek katman Kriptolar ya da birinci nesil kriptolar olarak, Havralardaki Münafıklığı devam ediyor. Onlar, Sefarad ve Aşkenazlar içerisinde hala Musevi olarak bilinen Gnostik Kriptolar olarak sokakta ve Havrada Musevi ama evde Mısır'a bağlı. Mısır’ın da Ehram İnisiyelerinden ve Elf Mabedinin Tanrı Rahipleri. Bidayette zaten Dönmeleşmiş olan ikinci nesil Hiksos Gnostiklerinin de Kripto Musevi olarak Moumin Musevilerle beraber, ikinci kez daha döndükleri ve Kripto Hristiyan ve Müslüman oldukları da gözlemlenmekte. Bu durumda da Duble Kripto haline evrilmiş olan Hiksosların evde tüm dinleri reddeden Gnostik Deist, kendileri gibi olan Musevilerle bir araya geldiklerinde Musevi, sokakta ve camide Müslüman veya sokakta ve kilisede Hristiyan gibi davrandıkları çift katmanlı Münafıklığı yaşamakta hiç zorlanmadıklarını da söyleyelim. Bunun da ötesinde onlar, Gnostik Deist de değiller. Çok özel insiasyonlardan geçtikleri locaların, 32.’den daha yukarı derecelerde “Lusifer’in Askerleri” olarak bilindikleri de kayıtlarda geçmekte.

Bu durumda...   Diğer dinler içerisindeki Kripto Yahudileri örneklemek gerekirse Türk ve Müslüman gibi görünen Sabetayistler, Hristiyan gibi görünen Frankistler, Budist gibi görünen Kaifengistler ve diğerleri diyebiliriz. Bununla birlikte Dönmelik içinde Dönmelik diye tarif ettiğimiz Hiksos Kriptoluğunun İnisiye edilmiş 33 ve daha yukarı dereceli Gnostik Tarikat ehli olanlarına değişik isimler verilmekte: Mesela Kripto Gnostik Astralyanlar ya da Heterodeistler, Seyyarilahçılar, Amonracılar, Mandenik-Sabiiler ve Deistler gibi... Yani ne derseniz deyin... Daha toparlayıcı bir ad istiyorsanız; onlara, Gök ya da Köktanrıcı Gnostikler diyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey demeyin sadece, “Allah’la Savaşan Sahte Tanrıların Meccani Askerleri” diye tarif edin olsun bitsin! Ama arkasından da “Allah, tüm Tanrıların ve Tanrıcıların cezasını/belasını verecek!” diye dua etmeyi de unutmayın!

Şimdi soralım kim hakiki, “Global Satanik Zümre” sizce? Elbette iki hatta üç ve daha çok kere Kripto olan ve Allah'a karşı savaşan Tanrısal Işığın Oğulları… Bu, Allah'a karşı savaşanlar zümresinin hedef tahtasının merkezinde elbette, Allah inancında olan Müslümanlar var. Ancak onlar, Tek İlahcılık inancından yola çıktıktan sonra tahrif edilmiş olan Hristiyan ve Musevilerin de düşmanı haddizatında.  Muharref dinlerin içine bidayette,  Kripto olarak sızan “Allah Düşmanları” tarafından başkalaştırılmış olmalarına rağmen hala “Ehli Kitap” denilen bu iki dinin mensupları da masum değil; onlar da bugün, Müslümanlara karşı bilenmiş kılıç haline getirilmiş paralı/parasız asker durumdalar. Ve aynı “Allah Düşmanları”nın şimdilik kaydıyla yedekte tuttukları, kafadan Gnostik olan Uzakdoğu Batınyanlarının da leyli/meccani askerler olduğunu söylemek lazım. Daha bitmedi… İşin bir katmanı daha var: Müslümanlar açısından “Ahad Olan Allah İnancından bilerek ya da bilmeyerek sapmış gizli “Anti-Ahad” Tanrıcıları da “Global Satanik Zümre”nin Beşinci Kol Hareketi olarak etiketlemekte bir mahsur yok.

Peki bunlar… Yani “Allah'a karşı savaşan Global Zümre” kendi yarattıkları Tanrılarının arkasına sığınarak, doğrudan Allah'la savaşmayı nasıl göze alabiliyorlar? Efendim… Kimilerinin “Küresel Çete” diye isimlendirdiği bu zümreye biz, “Paranın Hanedanları” da diyoruz bilindiği üzere… O halde burada, Paranın Hanedanlarının en somut Tanrısı'nın “Para” olduğunun altını çizelim.

 Türk Medeniyetinin sona erdiği 1700 yılından itibaren insanlığın, “Beyin ve Kalp” ya da “Ruh ve Beden Hattı” koparıldığı için topyekûn Maddeci/Materyalist hale getirilmiş insanlık açısından “Para-Tanrı” o kadar cazip ki… Onun mıknatısına kapılmaktan kimse kurtulamıyor.  Bu nedenle egemen “Paratanrıcılık Kültü” olarak, yerleşik ekonomik Kapitalist anlayış, Hindistanlısından Amerikalısına kadar herkesi, karın tokluğuna çalışmak zorunda olan ihtiyaç sahibi köleler şeklinde formatlanmış durumda. Bu bağlamda, mesleklerin neredeyse tamamı imamlıktan tutun papazlığa, oradan öğretmenliğe, profesörlüğe hatta çobanlığa kadar tüm meslekler, “Paratanrıcı Kült”ün nesnesi olan Kapitalizmin kutsal ritüeli halinde icra edilmekte. Para, rızık olmaktan çıkmış; bizatihi “Rızık Veren Paratanrı” haline dönüşmüş durumda. İşin kötüsü, böyle bir Kült ve onun “Kağıttanrı”sının bağlısı/bağımlısı olduğundan hiçbir meslek erbabının haberi yok. Herkes, kendi mesleğini yaptığını ve kendi İlahına perestiş ettiğini zannediyor. Habersizce ve “Ekmek Parası ya da Nafaka” olarak takıldığı “Paratanrı”nın peşinde koşarak…

Burada duralım… Nasıldı yukarıdaki sorumuz? “Peki, bu “Gnostik Global Zümre” kendi yarattıkları Tanrılarının arkasına sığınarak ve doğrudan, Allah'la savaşmayı nasıl göze alabiliyorlar? İşte, böyle alabiliyorlar efendim. Zira onların yarattıkları en “Zorlu Tanrı” olarak Para, herkesi kendine bağlamış durumda. Aslında “Paratanrı”nın yaratıcıları, bu anlamda “Teorik Kıyamet Savaşı”nı zaten kazanmış durumdalar dense yeri var. Sadece, şimdilerde bu kazançlarını, pratiğe dönüştürmek istiyorlar; Armegedon ile... Onlar açısından, bu savaşı kazanmanın tek işareti bulunuyor; o da Kıyamet’i, Allah'ın murat ettiği tarihte değil, kendi istedikleri herhangi bir tarihte hayata geçirebilmekle sınırlı. İşte; o zaman kazanacaklar, Allah'a karşı verdikleri savaşlarını. Güya ve akılları sıra… Durum bu!

***

Şimdi, bir kez daha hatırlayalım diğer soruları sırasıyla… Önce birincisi… Zeytin Dalı’nın, bize göre spontan olarak “Kızılelma Operasyonu”na dönme emareleri göstermeye başlayan seferi, “Vekâlet Savaşları”nın bitişi ve “Devletlerin 3. Savaşı”na dönüşebilir mi?

Eğer tahmin ettiğimiz gibi Afrin, Kızılelma'nın adresini belirleyen bir katalizör olarak Türkiye'nin önüne Kudüs'ü korsa, daha evvel söylediğimiz gibi değil Kıyamet’in diğer iki atlısı, neredeyse dünyanın tamamı, bölgedeki Müslüman ülkeler dâhil hiçbir devlet, böyle bir Türkiye Hamlesini hazmedemezler. En başta İsrail, Gargat ağaçlarını yeraltı sığınaklarından çıkartabilir?

Hatırlayalım! Neydi Gargat ağaçları? Kudüs’ün Siyonizm’in başkenti yapılma hamlesinin yaşandığı günlerin başında Sn. Cumhurbaşkanının, bir beyanatında geçen cümlelerden birindeki özneydi Gargat. Ve şöyle diyordu Erdoğan, Siyoncuları kastederek; “Siz, arkasına saklanacak bir ağaç dahi bulamayacaksınız!” O ağaçlar, elbette bir hadiste geçen Zakkum Gargatlarıydı. Ve fakir de o beyanattan yola çıkarak, işaret edilen hadis muvacehesince bir makale yazmıştık; “Kıyamet’in Gargat Ağaçları” diye... “Gargat” kavramının sembolik bir anlam içermesi gerektiğini ve günümüz gerçekliği içerisinde  Gargatları, İsrail’in sırtını dayadığı Negev Çölünün Saklı Dimono Nükleer Üssündeki Atom bombaları olabileceğini hatırlatmıştık.

Hala aynı düşüncedeyiz ve “Kudüs Kızılelması”nın peşine düşme ihtimali olan Türk Ordusunun karşısına çıkartılabilecek en büyük karttan söz ediyoruz… Ve iş varır öyle bir duruma dayanırsa “İsrail'in, Gargatları patlatması mümkün mü?” diye soracak olursanız cevabımız hayır olur. Çünkü başta Hristiyan Dünyası böyle bir girişimin karşısında duracaktır kanaatindeyiz. Çünkü İsrail'in varlığını inkâr ettiği Dimona Bombalarının sırrının açığa çıkması, başta Batılılar olmak üzere tüm dünyayı rahatsız eder. Ve Avrupa, Ortadoğu sahasına çıkartılan Nükleer tehlikeyi durdurmak için ellerinden geleni yapmak zorunda kalır/yapar. Çünkü Türkiye, onların kulağına İncirlik Üssündeki bombaları fısıldar.

Bu fısıltı, başta Amerika'yı durdurmaya yeter. Ve Washington, İsrail'in arkasındaki desteğini çekmek mecburiyetini hisseder. Hatta Trump, “Başkent Kudüs” belgesine attığı upuzun imzasını yutmak, imzalı sayfayı yırtmak durumunda kalır; hem de keyifle… Niye keyifle? Bu konu bir başka makalede...  

O halde, fakir de şu haberi verebiliriz burada ve keyifle... Kudüs konusunun baş aktörlerinden biri hatta birincisi Vatikan… Bilinmeli ki Erdoğan'ın 2018 başında yaptığı Papalık ziyaret boşuna değildi. Tabii, Kudüs Komplosunu ve muhtemel gelişmeleri konuşmak içindi. Bu gelişmelerden birinin de Türkiye'nin Kudüs Kızılelma çıkarması olmadığını kim söyleyebilir ki? Hatta Sn. Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın ağzının yatımına bakarsak, Türkiye ve Vatikan'ın bu konuda anlaşmış demeyelim ama gülümseyerek birbirine bakışmış olmaları ihtimal dâhilinde.

Zaten Vatikan Ziyareti arkasından da tahmin ettiğimiz yakınlaşmadan, başta Amerika Almanya Fransa olmak üzere Belçika, Avusturya. Hollanda ve diğer Hristiyan ülkeler haberdar edilmiş olmalı ki Ankara, konuyu en üst perdeden konuşmaya başladı. Ve Afrin Operasyonunu ucu, açık hale getirdi. Kanaatimizce bu yakınlaşmadan İsrail'de haberdar olmalı ki Afrin’in ortasında, ABD yetkililerinin Ankara ziyaretinin akabinde, sinsi suskunluğunu bozdu ve Suriye savaşına, fiilen dâhil oldu. Hatta bir F-16’sını da kaybetti bu uğurda. Yani Tel Aviv’in kafası iyice karışmış ve paçaları tutuşmuş durumda.

Bu bağlamda, yukarıdaki sorunun cevabı olarak şunu söyleyebiliriz: Eğer, iddia doğruysa operasyon teorik olarak tamamlanır. Ve Kudüs'ü içine alan bir Filistin Devleti'nin kuruluşunda Türkiye, dominant hatta vasi taraf olarak Kudüs Masası”nın en başına oturur. Bu anlamda sözü edilen Filistin Devleti de 1967’de kaybettiği tüm topraklarına tekrar sahip olarak, en geç 2023 yılı itibariyle resmen kurulmuş ve tanınmış olur. Kuruluş gününün de 15 Temmuz olacağını söyleyebiliriz yani Türkiye’nin “Şüheda Bayramı”yla aynı gün. Allahualem!

***

Gelelim sonraki sorulara. Cerablus Harekâtı esnasında düşürülen Dabık kentinin, Kıyamet Savaşıyla Afrin’in yanı başındaki Hatay Amik Ovasının Melheme-i Kübra ile ilişkilendirilmesinin, tarihe geçirilme zamanı geldi denilebilir mi? Kıyamet ya da Melheme ölçeğinde olmasa bile, “Devletler” bağlamında başlaması ihtimal bir savaşta kim kimle müttefik?  

Doğrusu makaleyi, bir üst paragraftaki noktaya getirdikten sonra bu sorular, anlamsız kalmış olmakta. Zira yukarıda tarif ettiğimiz, “Allah'la Savaşan Global Zümre”nin Kıblesi/Kabesi durumunda olan İsrail, bir Filistin Devletinin kurulmasıyla durdurulmuş olur. Hatta sadece durdurulmak değil, zaten korsan olan bu Terör Devletinin bitişinin de resmidir. Bu nedenle Siyonistler, tası tarağı toplamak zorundadır kanaatimizce.

Daha evvelki makalelerimizin birinde söylediğimiz bir husus vardı ya hani... “İsrail'in el değiştirme zamanı geldi!” diye. İşte, tası tarağı toplamak, “Siyonistlerin İsrail Girişimi”nin başarısızlıkla neticelenmesi anlamına gelmekte...  Siyonistler ve Aşkenazlar, “Kavmin Teolojik Savaşı”nın “Korsan İsrail  Çıkarması”nı, Sefaradlar karşısında kaybetmiş demektir. Buna bağlı olarak Korsan Ülkenin küçüldüğüne ve bir “Sefarad Kontluğu”na dönüştürülerek, Birleşmiş Milletlerin garantörlüğü ve Türkiye ile İngiltere’nin yeddi eminliğine teslim edildiğine şahit olabiliriz.

Bu anlamda bir kaybedenden daha söz edelim: O da Amerika! Evangelish Baba Bush tarafından ülkeyi olmasa bile Amerikan Ordusu Pentagon’u ele geçirmiş olan Neo-Canlar yani Kıyametseler Siyonist Hristiyanlar Tarikatı,  gerek Siyonist Yahudilerin, gerekse onların ortağı olan Siyonist Hıristiyanların vurucu gücü Pentagon'un generaller katmanında hayata geçirilmesi muhtemel bir kadro kıyımı ya da bir iç Pentagon darbesi, başta Kıyamet Saatinin durdurulması olmak üzere, Ortadoğu sularının da durulmasının tetikleyicisi olur kanaatini taşıyoruz. Bu konuyu, bir başka makalede daha geniş bir şekilde analiz etmek düşüncesindeyiz.

Son söz olarak…  Fakirin, yapmış olduğu bu analiz ve yakın gelecek projeksiyonun konusu, diliyoruz ki Ankara'nın derin masalarında da görüşüldü ya da görüşülüyor veya görüşülecek. O halde duyulması dileğimizle diyelim ki… Muhtemel  “Kudüs Kızılelma Seferi”nin hayırlara vesile olacağı kesin! Çünkü Müslümanlar açısından Allah İnancının, üç kutsal mabedinden biri, işgal altında… Hemen söyleyelim; diğer ikisi de Kudüs'ten farklı değil. O halde Kudüs Kızılelma Operasyonunun teorik değil, pratik olarak yapılmasının yolları aranmalı; bulunmalı ve hayata geçirilmeli. Zira Cihat o zaman Cihat olur; Gaza da o zaman gaza olur ancak. “Rabbimiz, Kutsal Kızıl Elmalar yolunda devletimize ve kahraman ordumuza zeval vermesin!” şeklindeki duamız da sadece o zaman kabul olmuş bir dua olur. Ve Amin!

Efendim! Bugünlük de bu kadar! 

Ancak biz konuşuyoruz da işin hakikatini ve varıp nereye dayanacağını ancak Kaderin Sahibi Olan Yüce Allah biliyor.

***

 

Yorumlar

 • nevresnevres Gönderiler: 479
  Ahmet abi kusura bakma ama bu senaryo fazla kolay değil mi?Malesef bu analizinin gerçekleşmeyeceği kanaatindeyim.Ayrıca melhame hadislerine inanıpta diğerlerine incelememek olmaz.Onları da incelemeniz daha iyi olacaktır.
  Teşekkür edenler (1)AhmetYozgat
 • hakimbeyazhakimbeyaz Gönderiler: 434
  Şubat 23 düzenlendi
  Abi affına sığınarak bende eleştirel yaklaşmak istiyorum.  Benim eleştirilerim makaledeki kavramlar üzerine.  Biliyorum bazı kavramlar sadeleşmez ama  kavramların arka arkasına ve uzun cümleler içerisinde kullanılması  beni yordu. Çünkü bazı  kavramlar zaten başlı başına bir dünya ve belkide üzerine ciltler dolusu kitap yazılabilir. Birde bunlar arka arkaya ve bazende ayni cümle içinde kullanıldığında  makalenin  sonunu getirmekte şahsen zorlandığımı itiraf etmeliyim. Biliyorsun benim kiraz bahçem vardı. Açık havada onları budadım bugün ve birazda yoruldum.Makaleyi 2 defa okudum hiçbirşey anlamadım. Tekrar okuyacağım. Bol oksijende çarpmış olabilir. Neyse,
  Emeğine sağlık güzel olmuş. Galiba biraz felsefe çalışmam gerek.
  Teşekkür edenler (2)AhmetYozgat TheHUN
 • hakanhakan Gönderiler: 46
  Sevgili ahmed hocam makaleniz icin size teşekkür ederim zevkle okudum ve bilgilendim
  Allah sizden razi olsun ufkumuzu açıyorsunuz
  Oncelikle yorumuma baslamadan once efendimizim bir hadisi şerifini soylemek isterim efendimiz bir gun sahabe leriyle otururken onlara ahirzamanda gelecek olan kardeş lerini gormeyi cok istediğini soyler tabi sahabeler ey allahin rasulü biz senin kardeşlerin degilmiyiz derler oda sizler benim
  Arkadaş larimsiniz sizler beni gördünüz ve duydunuz ama onlar beni görmeden bana inanip iman edecekler ve beni sevecekler onlarki ahir zamanin fitnelerini boşa cikaranlar
  Olacaktir demiştir insaallah rabbim bizleri o zumreden eylesin amin


  Global satanik zümre denilen guruhun kokenlerinin ta tufan oncesine dayandığını bize kurani kerim hz nuh ile alakalı ayetlerde bildirmektedir bu zumre her zaman allah ile savaş mayi kendine bir vazife bilmiştir sebebi
  Ise tabiyki dünya menfaatleridir tufan bunlari
  Temiz lemis olsada dunya imtahan dunyasi ve şeytanin aldigi sure hala devam etmektedir
  Kadim babil ve misir put perestligi hıristiyanlık
  Ve islam icinde daima kendine bir yer bulmustur ve dini bozma eylemlerini yapmışlardır tabi burada yahudilik on plana cikmaktadir çunki tarihi olarak yahudiler mö
  Onceki donemlerde orta dogu anadolu asya
  Ve afrikaya yayilmis durumdalardi ve her zaman bulunduklari coğrafyada her turlu baskiya maruz kalmislardir inanclarini yasamak icin cok zorluklar çekmişler dir roma doneminde putculugun karsisinda bir tehlike olarak gorundukleri icin zorunlu dinlerini degistirmek zorunda kalmislardir bir çoğu da bu zulumler den dolayi dinlerini degistirmis veya oyle görünmüş lerdir ama değiştirenler
  Ise kendi dinlerine ait bircok gelenegide dondukleri dinin icine bir sekilde monte etmislerdir hristiyanlasan bizans la birlikte konstantin yahudilere bircok konuda zulüm etmiştir suanki rusyada cok insan zorla hristiyan olmustur yani kılıç zoruyla ve bundan
  Yahudilerde nasibini almistir bir donem
  Rahatlasalar bile bizans daha sonra yine eski uygulamalari devreye sokarak birçok yahudiyi
  Kripto haline sokmuştu aslinda kendi elleriyle
  Yahudileri yer altina indirmislerdi tıpkı bati romanin yaptığı gibi  Ispanya ve portekiz tarafinda bulunan iberya yahudileri ilk zamanlarda vizigot kralliginin siddetli baskisina maruz kaldilar ve katolik baskisi altinda ezilmeye devam ettiler hatta o dönemde orada hic yahudi kalmadigi soylenir
  Binlerce yahudinin dinini saklamak zorunda oldugu bildirilir kuzey afrikadan iberyaya akinlar yapmaya baslayan musluman kuvvetlerin yahudilerdende yardim aidigi soylenir 711 yilinda tarik bin ziyadin endülusu
  Almasiyla bolgede aldigi şehirlerin korumasını yahudilere verdigi yazilir endülüs emevi devletinin kurulmasiyla kordaba şehri avrupanın en zengin kultur sehri olur ve 400 bin el yazmasıyla bircok ogrencinin ugrak yeri olur ve arap uygarligina paralel yahudi uygarligida en yuksek seviyesine ulaştı ve babildeki akademik yahudi merkezî yavas yavaş ispanyaya kaymaya basladi hatta tora ve talmud ucin ispanya yi tercih eder oldular ve bu donemde yahudiler dunyanin bircok bolgesindeki yahudilerle irtibat kurup baglarinin guclenmesini sağladılar tabi kabalaninda ayni zamanda merkezî haline gelmişti ve bu etki ilede emevi doneminden geleb bir cok uydurma hadisten bahse dilir sebebi budur çünkü iki dinde en parlak donemlerini yasiyordu ama yahudilerin icine sizan yilan tapinaginin cocuklari tabiyki gizli
  Planlarını ortaya koyuyorlardi ve gnostik islamın temellerini atiyorlardi


  Ayni senaryo anadoludada mevcuttu anadoluya giren turklerin feth ettigi yerlerde yahudiler vergi vererek inanclarini yasaya biliyorlardi bu durum osmanlidada devam etti edirne ve izmire yerlestirilen yahudiler oralarda
  Rahat bir hayat yaşıyor lardi ve enson hamle
  Kalmıştı oda istanbulun fethi ve onuda allah cc
  Fatihe nasip etti ve yahudileri finansal anlamda kullanarak dunya ticaretini yonetti

  Endulusun yikilisi ile birlikte oradan gelen yahudilerde osmanliya getirildi ve guvenlikleri
  Saglandi tabi kadim kabalaci bu zihniyet kendine yeni bir oyun alani bulmustu oda avrupa coğrafya si idi bu kadim kafirler ekonomik ve siyasal olarak kuvvetli olduklari
  Icin avrupada kısa sürede kendilerine yer buldular


  Tabi avrupaya gecen bu şeytanın cocuklari olan satanist cete once gizli teskilat lanmasını
  Kurdu ve bunu sağlamlaştırdı iskoçya uzerinden ingiltereye sizarak ingiliz lerle fransizlari meşhur 100 yil savaşlarında yipratip
  Hem avrupayi hristiyanlar arasinda meshepsel
  Olarak bolmusler hemde savasarak yiprattiklari ekonomileri paralariyla ele alip oradaki hanedanlarida ele gecirmislerdi yani meshur mavi kanli cakma tanrilar olmuslsrdi
  Fransa krali her nekadar bu lusifer in asker lerinin amacini anlayıp onlari idam ettirsede
  Bedelini frsnsiz devriminde cok aci bir sekilde
  Ödemişti ve 1700 ile baslayan sanayi devrimi
  Seytanin cocuklarinin amacina hizmet etmek icin cok iyi bir firsat ti ve onlarda osmanlıdan
  Kacirdiklari paralarla yeni kapitalist sistemi kendi elleriyle kuruyorlardi tabi ingilizlerin eliyle evet yillarca osmanlı nin içinde muhsfaza ettikleri altınlarını bu sefer osmanlıyı yikmak icin kulla nacaklardi osmanli bunu fark etti ama is isten geçmişti
  Operasyon coktan başlamıştı

  Tabi bu süreçle birlikte paranin tanrisallasma durumu ortaya cikmaya baslamisti kim nederse desin fakirligin ve yoklugun oldugu yerde ne din olur nede siyaset sadece kölelik olur efendimiz bile islami yaymak icin servetini
  Harcadi hz ebubekir ömer osman butun mallarini bu yolda harcadılar
  Ondan dolayi kapitalizmin ezdigi bu toplumun
  Para ile alakalı tutumlarini yadirgamiyorum
  Yine allaha şükurki milletimiz hala icindeki
  Merhamet duyusunu kaybet memistir  Evet bu noktada amik ovasi melhamei kubra
  Ve armegedon hepsi tanriyi kiyamete zorlama
  Senaryoları bunlar 33 cu cakmalarin uydurmalarıdır bizim icimizede bunlari farkli
  Hikayelerle sokmuslar ve mehdi inanci ile kendi lerine hizmet ettirmislerdir yoksa turk islam geleneginde bu inanc yok denecek kadar azdir ama 1950 den sonra uygulanan. Arap islam anlayışı yuzunden suan elimizi sallasak
  Seyhe carpiyor her cemaatin seyhi zamanin gavsi onlara gore oyle tabi el etek opmeler yok seyhim bana sefahat edecek demeler galiba biraz bizde kuran ve sunnet i terk ettik imani noktalarda toplum buhran icinde gibi görünüyor


  Madem sefaratlarla anlasma yapildi kudus karşılığında bizlere bir cok sey vaad edildi belliki birlesmis milletlerdeki oylamada onlarin
  Etkisi oldu ve suan pentegonu suriyede sikistirip bolgeden atacaklar ve bizde buna kizil elma deyip sehitler vereceğiz ve islamin bayraktarlığını yapacağız mazlum milletlere yardim edeceğiz peki sonucta gercekten allahın istedigi adalet mparatorluğu nu kura bilecekmiyiz yani bu kadar kökleşmiş olan hristiyan ve sionist ittifakini yikip dunyada yeni duzeni kura bilecekmiyiz

  Stratejik bir hata vargibi duruyor sunu unutmayalimki kudusun yolu mekkeden gecer
  Mekke suudlarin elinde oldugu sürece türkiyenin kudüs hamlesi boşa düşe bilir

  Icimizdeki butun kriptolari terse yatirmanin tek yolu turk sancağının once mekkeye dikilmesidir ancak bu hareket o paranin sözde tanrilarinin gücünü ve hakimiyetini yıkabilir yoksa hakikatten turkiye sikintiya gire bilir


  Ama duamiz yapilan bir hata varsa rabbimiz bunu bizim lehimize cevirsin inşaallah ve askerlerimize zafer nasip eylesin ve bu aziz milleti islam ile yüceltsin inşaallah amin

  Herşeye kadir olan allaha hamd olsun
 • hakimbeyazhakimbeyaz Gönderiler: 434
  Şubat 26 düzenlendi
  Ormanda yangın çıkmış karıncaya sormuşlar sen nereye gidiyorsun diye. Ağzımla yangına su taşıyorum demiş. 
  Teşekkür edenler (1)TheHUN
 • ibrahimsarikayaibrahimsarikaya Gönderiler: 331
  Kızıl elma bir aldatmacadır. Güneş batarken kırmızı görünür. Aslında yeşildir.Kabuğunu soyduğunuzda da yeşildir. Asıl aradığımız şey duvarlarda heybelerin içerisinde tozlu bir halde durmaktadır.
  Teşekkür edenler (1)TheHUN
 • TheHUNTheHUN Gönderiler: 350
  Mart 4 düzenlendi
  Hakimbeyaz kardeşim güldürdün beni :smile: Kiraz bahçesini ve bol oksijeni buldun da daha ne istiyorsun kardeşim? Biz 20 milyona dayanmış İstanbulda nefes alamaz olduk hava kirliliğinden. Ah şu dairemi bir satabilsem alıp başımı gideceğim kırsala. Şöyle kimsenin olmadığı sessiz sakin ıssız bir yerlere..
  Küresel bir sistemin olduğu günümüzde Kudüse, Mekkeye giden yol da küresel para oligarklarının karargahı bankalar'dan ve medya'dan geçer. Kızıl elmaya ulaşılmak isteniyorsa önce bu simsarlarla finans/medya ve teknolojik olarak mücadele edilmeli. Başkalarının size sunduğu sistemin esiri iseniz, coğrafyaya ve topraklara sahip olmanızın hiç bir hükmü yoktur.
  Teşekkür edenler (1)hakimbeyaz
 • AzerAzer Gönderiler: 633
  elmadan elmaya fark var,yuce Allah bizleri elmanin kizilindan deyil, isirilmis olan elmanin tuzakinan korusun, asil elma bence seytanin bahcesi olan romada saklanmis ve Umetti Muhamedin gelmesini bekliyor
  Teşekkür edenler (1)Cengizhan_29
 • Cengizhan_29Cengizhan_29 Gönderiler: 662
  Thé hun kardeşim. .merak ettim şu daireni. .kaç milyon dolar ki satamadin. .ben zararına sattım. .yapacak bişey yoktu kardes. .Piyasa suan çok kötü. .daire satışlar zor. .Bu böyle giderse ayvayi yedik. .
  Teşekkür edenler (1)TheHUN
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .