DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

İslamın Güncellenmesi

Mustafa AkyıldızMustafa Akyıldız Gönderiler: 1
Mart 12 düzenlendi Kategori TÜRKİYE
İslamın güncellenmesi ifadesi belli kesimlerin suistimallerine açık ve tehlikeli bir ifadedir. Bana göre Sn. Cumhurbaşkanımızın temelde gayesi Diyanet işleri başkanlığının adeta bir hilafet makamı olarak görülmesi ve tüm İslam coğrafyasında bu makamın bağlayıcı olmasıdır. Ancak ne varki bu çıkışı yaptıktan sonra Diyanetten ziyade bir kısım Haçlı medyası harekete geçerek tartışma programlarında algıları sarsacak nitelikte içtihatlar üretmeye başladılar ve durumu menfaatlerine çevirme gayretine girdiler.
Öyle görünüyor ki Diyanet işleri başkanı henüz durumun ciddiyetini kavrayamamış ve hala laf geveleme safhasında!
Evet Sn. Cumhurbaşkanımız içtihatlarin güncellemesi gerektiğini vurguladı ve Diyanete seslenerek bu konuda meydanı boş bırakmayın dedi.
Bu konuda Cumhuriyetin ilk yıllarında hilafetin kaldırılmasıyla birlikte meydan abdestsizlere kaldığında bakın İslamı nasıl güncellemeye kalktılar:
Falih Rıfkı Atay/Çankaya/sayfa457
"Kemalizm aslında büyük ve esaslı bir din reformudur. Tanrı bir peygambere verdiği şeriatı, ikinci bir peygamberde değiştirmekle, hatta Kur'an'ın bir ayetindeki emrini başka bir ayette kaldırmakla hükümlerin toplum evrimini izlemesi gerektiğini göstermiştir. Fıkıhta buna nesih diyoruz. Muhammed, son peygamber olduğuna göre ondan sonra nesih hakkı insan aklına kalmıştır. Onun için İslam bilginleri "zamanla hükümlerin değişeceği" içtihadında bulunmuşlardır. Mustafa Kemal'in yaptığı işte bu nesih hakkını kullanmaktı.

İslam'da bütün şer'i meseleler iki büyük bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm ahireti ilgilendirir ki ibadetlerdir: Oruç, namaz, hac, zekat! İkinci bölüm dünyayı ilgilendirir ki bunlarda nikah ve aileye ait hükümlerle muamelat denen borç, dava ilişkileri ve ukubat denen ceza hükümleridir. Kemalizm ibadetler dışındaki bütün ayet hükümlerini kaldırmıştır.

Kaldı ki insan aklı nesih hakkını farzlar üzerine de götürebilir: zekat, kazanmış ve gelir vergilerinin bulunmadığı bir devrin mirasıdır. Hac, Kabe'den faydalanan Mekkelilerin Müslümanlığını sağlamak için konmuştur ve bu döviz çağında Hicaz dışındaki hiçbir yabancı Müslüman halk buna zorlanamaz. Namaz şeklide iskemle olmayan entarili bir halkın yaşayına uygundur. Pantolon etek ve başkasının ayağı değen yere yüz değdirmeyi yasak eden hijyen devrinde yürüyemez. Cenaze namazını neden ayakta kılıyoruz? Camiinin dışında olduğu için! Bugünkü hijyen anlayışına göre camiinin içi ile dışı arasında fark yoktur.

Atatürk ibadet devrimine ezan ve namazı Türkçeleştirmekle başlamıştı. Gerçekte verdiği ilk emir ezan ve namazın Türkçeleşmesi idi. Muhafazakarların sözcülüğünü yapan İsmet İnönü, Atatürk'e yalvarmış, önce ezanı Türkçeleştirelim sonra namaza sıra gelir, demişti. Arkadan dil ve Kur'an metni meseleleri çıkıp namazın Türkçeleşmesi gecikti idi. Atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağından da şüphe yoktu."
Falih Rıfkı Atay/Çankaya/sayfa457.

İşte o dönemin içtihat anlayışı bu ve günümüzde bundan çok daha küstah yaklaşımlar mevcut. Diyanetin derhal çok büyük bir çalışma başlatması ve Sn. Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği üzere meydanı bu alçaklara bırakmaması gerekir.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .