DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

KEMAL ODUR Kİ DOST DEĞİL DÜŞMAN DAHİ TASDİK ETSİN

SarıçiçekSarıçiçek Gönderiler: 34
Kendi zamanında yaşamış Ebu cehil, Ebu leheb gibi düşmanlarının dahi el emin dediği yüce peygamber hz. Muhammaed'in(S.A.V.) el emin olduğunu Avrupalı filozoflar dahi yaptıkları araştırmalar sonucunda tasdik etmişlerdir. Avrupa'nın zeka tarlası olan bu insanların peygamberimiz ve islamiyet hakkında ki bu güzel sözleri gösteriyor ki Avrupa İslam ile hamiledir bir gün gelip doğacak. Şükürler olsun yüce Rabbimize ki yüce peygamberine ümmet eylemiş. Bizleri düşünen konuşan hayvanlık mertebesinden kainatın güzel bir takvimi ve kainattan daha değerli bir insan mertebesine çıkarmış. Allah tüm insanlara nasip etsin.

“Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız, İslâm medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük medenî imkânlarımıza rağmen, Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.”

                                                                                                             Johann Wolfgang von Goethe (Alman Şair ve Yazar)

 Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla lâyıktır.

                                                                                                                       Lev Nikolayeviç Tolstoy (Büyük Rus Yazar)

 Büyük İslâm Peygamberi Yüce Yaratıcı’nın katına çıkıp onunla buluşmuştur. Ben Mirac’a bütün kalbimle inanıyorum.

                                                                                                           Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski (Meşhur Rus Yazar)

           “Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de…”

                                                                      Aziz, Prof. Bosworth Smith (Mohammed and Mohammadanism, London 1874)

 “İslâm medeniyetinin modern dünyaya en büyük yardımı ve hediyesi ilimdir. Fakat Avrupa’yı, yeniden hayata kavuşturan şey, yalnız ilim değildir. İslâm medeniyetinden gelen daha başka tesirler Avrupa hayatına ilk parlaklığını vermişti.

Avrupa’nın ilerleme hayatında İslâm kültürünün kati tesirini takip edemeyeceğimiz bir tek safha bulunmadığı gibi tesirin kendini bütün azametiyle hissettirdiği saha tabii ilimler ve ilim zihniyetidir.

Orta çağın ilk yarısında dünyanın hiçbir milleti insanlığın ilerlemesine müslümanlar kadar hizmet etmemiştir. 9-12 asırlar arasında felsefe, tıb, tarih, ilahiyat, astronomi ve coğrafya mevzuunda Arapça olarak yazılan eserler herhangi bir lisanla yazılanların fevkinde idi.”

                                                                                                                                                        Prof. Dr. Philip Khuri Hitti

 Bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan’ın bu büyük Peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü Peygamber için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir. Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu, çoklarının bildiği şeyler olsa da, ben onları ne zaman yeni baştan okusam, bu Arabistanlı Muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum.”

                                                                                            Annie Besant, (Hindistan’ın Bağımsızlık Mücadelesi Liderlerinden)

 

   ’Ben şahsen Hz. Muhammed’in hayranıyım.’

                                                                             Sosyolog V.D.Eratsen

“İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed’e her zamankinden daha fazla muhtaçiz. Eğer O aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi”

                            George Bernard Shaw ( İrlandalı dramatist, sosyalist düşünür ve 20.yüzyılın önde gelen tiyatro yazarlarından)

 “Tarihteki Yüz Büyük İnsan” adlı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Prof. Michael Hart’a kitabın ilk yayınlandığı tarihten on yıl sonra, Kahire’de çağırıldığı bir ödül töreninde, El-Ahram Gazetesi muhabirlerince sorulan; “kitabınızın yayınlanmasının üzerinden 10 yıl geçti neredeyse. ‘100 ünlü Adam’ adlı kitabınızda birinci yeri Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ayırmıştınız, hâlâ bu görüşünüzde ısrarlı mısınız?” şeklindeki soruya şu cevabı vermişti:

 “Bu ünlülerin ilk listesi. Bu sayı 200-300’e bile çıkarılsa Hz. Muhammed’in (s.a.v.) listenin başındaki yeri sabittir.

 Ben ünlüleri incelerken bazı sabit kriterler ortaya koydum. Bunlardan biri de, ünlülerin insanlık tarihinde bıraktıkları geniş ve derinlemesine izlerdir. Benim, ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.) tercihim ise, O’nun hem peygamberliği, hem de dinî ve dünyevî seviyede fevkâlâde başarılı olmasıdır. İnsanlık ahlâkı, felsefî ve hukukî olarak İslâm’dan daha mükemmel bir din görmemiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vefatından sonra da İslâm, dünyanın doğusunda ve batısında yayılmaya devam etti. Dünyada hâlâ bir çok insan kalpleriyle ve akıllarıyla İslâm’a yöneliyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davet ettiği din, 14 yüzyıl önce medeniyetin ve kültür merkezlerinin dışındaki bir bölgede doğmuştu. Ve zor şartlar altında yol aldı. Buna rağmen İslâm, dünyanın her yönüne yol buldu. Ve inanıyorum ki Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmez.”

                                                                                                                                                       Prof. Dr. Michael Hart

 “Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashabı ile istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi.

 Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle yaptı. Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünya’da taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. Yirmiüç yıllık dünya imtihanı, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır.”

                                                                                                                                Thomas Carlyle (Meşhur İngiliz Düşünür)

 “İslamiyetten daha eski dinler, insanların ruhları üzerindeki hakimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları halde, Hz. Muhammed’in dini bütün kudret ve hakimiyetini muhafaza etmektedir.”

                                                                                                               Dr. Gustave le Bon (Fransız sosyolog ve amatör fizikçi)

 Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed en seçkin bir kıymettir. Yaradan’ın, böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi de ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm Ey Muhammed…

                                                                                  (Prens Otto Von Bismarck (Modern Almanya’nın ilk şansölyesi -başbakanı)

 Hz. Muhammed’in (sav) insan olması itibariyle, bütün insanlık muhakkak iftihar eder. Çünkü O Zât, ümmî olmasıyla beraber, onüç asır evvel öyle kanunlar ve esaslar getirmiş ki, biz Avrupalılar ikibin sene sonra onun kıymetine ve hakikatına yetişsek en mes’ud, en saadetli nesiller oluruz.

                                                                                                                                 Shebol (1927 Hukuk Kongresi Başkanı)

 İngiltere İçişleri Bakanı Jackoi Smith’e göre, İngiltere’de her yıl 50 bin İngiliz İslam dinine giriyor. 


Bakan, 11 Eylül 2001 olaylarından beri toplam 400 bin İngilizin Müslüman olduğunu söyledi. 

İngiltere’de iki milyondan fazla Müslüman olduğunu ve Hıristiyanlıktan sonra ikinci din haline geldiğini bildiren İngiliz bakan, aynı zamanda Müslümanların ihtiyacını karşılayacak bir İslam Üniversitesi kurulması gerektiğini söylüyor. 

İslam dininin Avrupa’da yayılma hızı, Avrupalı politikacıları, dini liderleri, araştırmacıları ve basını şaşırtıyor. Avrupalıların İslam dinine girmeleri 11 Eylül olaylarından sonra akılları hayrette bırakacak şekilde bir ivme kazandı. 

Araştırmacılar, bunun başlıca sebebinin Batı toplumundaki dini ve kültürel değerlerin erozyona uğraması sonucu, İslam’ın daha kapsamlı ve doyurucu olması; sağlam sosyal ve aile yapısını sunmasına bağlıyorlar. 

ABD’nin saygın dergilerinden olan Time dergisi geçenlerde yayınladığı bir raporunda, Batı’da yüzlerce caminin yapıldığını ve artık Avrupa şehirlerinin çoğunda günde beş kez ‘ezan’ duyulmaya başlandığını yazdı. 

Geçenlerde yayınlanan BM raporuna göre Avrupa’da 21 milyon Müslüman yaşıyor. Ancak, Avrupa Müslüman Azınlıklar Yönetim Kurulu Başkanı Dr Mahmud Sıddık Said bu sayının 50 milyon olabileceğini söylüyor. 

Avrupa’da Müslüman sayısının artması ile birlikte, cami ve İslam merkezlerinin de sayısı hızla artıyor. 

1963’de İngiltere’de sadece 13 cami bulunuyordu. Şimdi ise 600 cami ve 1400 İslam organizasyonları var. 

6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa’da 1300 cami ve İslam merkezi ile 600 civarında İslam organizasyonu bulunuyor. 

Almanya’da 4 milyon Müslüman yaşıyor. 1400 cami ve İslam merkezi var. 

İtalya’da ise 1 milyon Müslüman yaşıyor ve 450 cami ve İslam merkezi var. Roma’da 30 milyon dolara mal olacak büyük bir cami yapılıyor. 

Kanada’da İslam dinine giren Kanadalı sayısı 1991 ile 2001 arasında yüzde 130 arttı. 

İsviçre’de de 11 Eylül olayından sonra 6 bin Hıristiyan Müslüman oldu. 

San Diego Üniversitesi’nde çalışan araştırmacı Jan Wax, 2020 yılına kadar her dört Avrupalı’dan birinin Müslüman olacağını söylüyor. 
Yine araştırmalara göre, yakın bir zamanda Müslümanların Avrupa işgücünün yüzde 20’sini oluşturacağı ve Avrupa’nın siyasi geleceğini etkileyeceği belirtiliyor.

En çarpıcı haberi ise İtalyan The Journal dergisi veriyor. Önümüzdeki 200 yıl içinde bütün Avrupa’nın İslam dinine gireceğini ve İslam’ın tek din olacağını yazıyor.

http://www.youtube.com/watch?v=TlH_QsX5JJ8 
Teşekkür edenler (3)SerdarTopuz_ fatihdyr ibrahimsarikaya

Yorumlar

 • ibrahimsarikayaibrahimsarikaya Gönderiler: 331
  Ellerine sağlık üstad .Minik bir ilave müslüman sayısındaki artışa engel olamadıklarından islamın içini boşaltmaya çalışıyorlar ve buna karşı hızlı bir önlem almamız gerekiyor.Asıl tehlike bu .Hatırlayalım duvarlarda hocaların yazıları raflarda hocaların kitapları 20 sene sonra ne kuran bilen kalacak nede sünnet .Fiili sünnet uygulamaları zaten yok denecek kadar azalmış kuranı anlayan kalmamış . Allah yar ve yardımcımız olsun.
  Teşekkür edenler (2)SerdarTopuz_ Sarıçiçek
 • SarıçiçekSarıçiçek Gönderiler: 34
  sevgili kardeşim İslamın tohumlarını yüzyıllar önce dedelerimiz ekmiş bu tohumlar yeşeriyor. Buna engel olamayacaklar. Yeter ki biz İslamın güzelliklerini yaşantımızla ve sözlerimizle gösterebilelim. İslamın nuru üflemekle söndürmeye çalışanlar çırpındıkça bataklıklarında batacaklar, batıyorlar. Yeter ki biz kalemiz de sağlam duralım. Allah Kuran ve sünnetin koruyucusudur. Bir şekilde onu korur fetö de olduğu gibi Allah bizim yardımcımızdır. Onun yolunda yürüdüğümüz müddetçe saygı ve sevgilerimle.
 • AzerAzer Gönderiler: 633
  kardesderim biz muselmanlar kendi dinimizi bolmesek ve dinimize layik oldugu hurmeti saygini gostersek,avrupalinda muselman olur amerkalinda hada uzaylinda,bukadar basit, H.Z MUHAMED 73 bolguden biri hakdir derken kendine MUSELMAN diyenileri  nezerde tutmusdur,benim fikrimce,saygilar
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .