DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

Mektup32: Neo MEZHEP HANEDANLARI ve FUTURİZM

Kalemlerine kuvvet... Kardeşlerim sürekli yazmaktalar…

Mesela… “Birkaç ay önce (Şubat 2017)’de Amerikalı en üst düzey generalin, Türkiye’ye gelmesi ne anlam ifade etmekteydi?” sorusu onlara ait. Ve devamdakiler… Almo-Amerikano yeni bir strateji belirlenmekte denilebilir miydi? Ardından karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi. Ve gide gide işler tavsadı, neden? Bu aralıkta yani ABD ile ziyaretlerin yapıldığı zaman diliminde “Kuzey Komşu”muzla da ilişkiler sıcaktı.  Bu sıcak düzlemde, "Avrasya Birliği" projesinin tohumlarının atılmakta olduğunu gördük/görmekteyiz. Bir kısım basından sürekli İran ve Rusya ile alakalı haberlere rastlanageldi/geliyor. Sanki bu ülkeler, Amerikan ve Alman nahoşluğu karşısında bunalanTürkiye’ye destek veriyor gibi gözükmekte! Hem kuzeyden ve doğudan esen sıcak rüzgarlar hem de Erdoğan’ın Rusya’yı yaptığı ziyaretlerin ifade ettiği derin durum neye işaret etmekte? Aynı zamanda Çin’i de bahis mevzu “Rusyalı Birliğ”e dahil edebilirmiyiz; son Peking buluşmasınını ardından, “Kuşak ve Yol”un?

Ve belki de en önemlisi, İsrail, Avrasya Birliğinde olabilir mi? Rus düşünür Alexander Dugin'in Avrasya Birliği projesi, İsrail’in Yeni Ortadoğu Projesi olabilir mi? Şu bağlamda sormak lazım; Avrasya Birliği’ne, bu coğrafyadaki bütün Arap ve Türk devletlerini sokmak mümkün diyenlerin de olduğunu düşünürsek… Avrupa Birlği gibi yeni bir Avrasya Birliği haritasının dolaşıma çıkmış olması, İsrail’in Vaadedilmiş Topraklara kavuşmuş olması anlamına gelebilir mi?

İlgimizi çeken bir başka husus olmuştu. Konuyu atlamamak için makaleye eklemek niyetindeyiz:  Sultan abdülhamit Han'ın dönemi ile günümüzün son dönemi arasındaki benzerlikleri incelerken, bazı tarihler dikkatimi çekmişti, 13 Nisan 1909  yani  31 Mart Vakasının başladığı tarih… Ve  bu hususta, 13 gün süren isyan olarak not düşülmüş bir çok tarih kitabında. Bu tespitin akabinde 13 Nisan tarihini, yakın tarih ile sorgulamaya başlamıştık; benzer özellikler taşıyan tarihi, siyasi önemli mevzular var mıdır aceba diye.  Sonrasında enterasan bir kaç şey daha dikkatimi çekti. Başta ünlü bir internet kanalı olmak üzere bir çok haber portalında, 13 Nisan 2017 Fetullah Gülen'in ölüm tarihi olarak çıktı karşımıza.  “Vikipedi'ye göre, Fetullah Gülen'in ölüm tarihi olarak 13 Nisan 2017 tarihi işaretlenmiş olduğuna şahit olmuştuk. Daha sonra Vikipedi'de durumun düzeltildiğini görsek bile, başka başka Google aramalarında Gülen'in ölüm tarihi, hala 13 Nisan 2017 olarak görünüyor...

***

Evet, ilk tarih bir milattı yani 31 Mart Vakası… Ki Sultan Abdülhamit han'ın tahttan indirilmesi ile gayri resmi olarak Osmanlı'nın ve Hilafetin son buldugunu kabul eder bir çok tarihci. Peki 13 Nisan 2017 nedir? F.Gülen’in şayet o tarihte ölmesi, veya öldürülmesi tahmini neyin bitişi olabilir diye düşünülmüştü. Aradaki 108 yılın ifade ettiği saklı bir işaret olabilir mi diye düşündüm ve  meraklandım açıkcası,

Burada da 108 yıl konusuna takılmıştım. Ki, araştırmalarımda, Vatikan'ın " Gül Haç Kardeşliği" tarikatı organizasyonunu, 108 yılda bir dünyayı dizayn ettiği gibi bir teoriyle karşılaştım.

kısacası 16 Nisan da bildiğiniz üzere Referandum yapıldı. 13 Nisan’da şayet F. Gülen'in ölmesi veya öldürülmesi mi planlanmıştı acaba? Amaçlanan böyle bir komployla başlayacak olan süreç, yeni 16 Nisan Referandumunu etkilemek suretiyle “Yeni 108 Yıllık Planı”ın başlangıcımın startı mı  sayılacaktı aceba?  Şimdi durum ne? Konu ile ilgili düşüncelerinizi merak etmekteyim.

***

Önce birinci bölüm... Derindunyadaki Rex Deus planı vidyomuzu dinlemiş olmalısınız. 3. Dünya’nın Katastrof döneminin sonuna girmiş olduk 2017 yılı itibariyle... Yıl, asıl itibariyle Referandumun sonunda, evet-hayır durumuna göre son rotuşunu yapıp menzile doğru yol alacaktı ve şimdi de yeni rotalarla sürüyor. Tabii ki revize edilen son planlar doğrultusunda. Son planların ilki Rex Deus olup 21 Yy ve sonrasını kurgulamak için ABD seçimleriyle birlikte iş başı yapmıştı. Bu planda akıl sahibi Küreselciler ya da Globalistler’di. Onlar, aslında Tapınak şövalyeriyle köklenen ve değişik isimler altında devam edegeldi günümüze doğru. Bir çalışmamızda bunlara “Paranın Hanedanlaerı” adını vermiştik; malum. Bunların karşısında Hanedanlar yer almakta ki onlara da “Soy Hanedanları” diyegidiyoruz. Ve bunlar, ilk kapışmayı ABD seçimlerinde yaptılar. Soy Hanedanlarını temsilen Cumhuriyetçiler, ilk raundu almışlardı. Aslında, Paranın Hanedanları dediğimiz Yahudi kökenli şövalyecilik akımları, da Demokratlar kanadında, bir başka soy hanedanının şemsiyesi altındaydı. Onların Stuartlar olduğu da söylediğimiz bir başka taraftı. Onlara “Derin İrlanda, Derin İskoçya” diye de sıfatlandırmıştık. Aslında onlar; “Derin Keltler”di. Bu anlamda Cumhuriyetçiler için de “Derin AnloSaksonlar” diyebiliriz ya da “Derin Angıl(Sakson)Terra yani Türkçe’deki söylenişiyle İngiltere…”  Anlaşılan o ki Birleşik Krallığı teşkil eden dört krallıktan K.İrlanda (Buna, kavgada, Güney İrlanda’yı da ekleyelim.) ve İskoçya (ve Bir Galler) bir yanda ve Stuart Hanedanı mirası… Öte yanda İngiltere (ve Bir Başka Galler)’in kralları olarak Vindsorlar. “Stuart-Vindsor Kavgası” yeni değil. 1640’ta başlamıştı, her fırsatta sürüyor. İlk yenilgiyi Stuartlar yaşamıştı 1650’de Yahudi parasıyla hareket eden Pürüten O.Cromvel tattırmıştı. İkinci yenilginin sonunda, 1714’te galip taraf Vindsorlar oldu. Böylece Kuzey Almanya, İngiltere’yi işgal etmiş oldu. Stuartlar Fransaya kaçtı, sonra Amerika’da üslendiler. Kuzey Güney Yankee savaşında, Vindsorlar bir kez daha yendi Stuartları bu sefer, ABD de Vindsorların kontrolüne girmiş oldu. Stuartlar razı oldu. Bundan sonraki süreçte ilk başkaldırıları, 1960’da İrlanda kökenli Kenedy ile oldu lakin bu başkaldırı İngiliz Vindsor Hanedanı’ından çok, Paranın Hanedanlarına karşıydı yani “FED Hanedanı”na… Kenedy öldü, Stuartlar kaybetti. Vindsor ve Fed hanedanlığının ortak düzeni sürdü.

Stuartlar, son olarak yine anası tarafından İrlanda kökenli Obama ile başkaldırdılar. Sekiz yıllık iktidarları döneminde ABD’yi kendilerine göre kurguladılar; bu sefer Fed Hanedanlığını da yanlarına almayı başarmışlardı zira gerek Stuartlar ve gerekse Fed Hanedanlığının kurucu ailelerinin “Ruhlarının yarısı” aynı kökenden gelmekteydi, “Rex Deus Aileleri”nden… Hatta bir ara “4.İbrani” olarak sözünü ettiğimiz Kripto Şövalyelerinin içinde hem Stuartlar ve hem de Fed kurucu ailelerinin mevzubahis yarım ruhu öz kardeş, tamaı da biraderdi. Diğer ruhun kim olduğunu da söyleyelim: Onlar Sabato-Frankistler olarak bir grup olarak “Süper Kripto”lardı. Velhasıl, Obamacılıkta olması gereken olmuştu. Lakin “Obama şövalyeliği”nde birleşme de 2016 Seçimlerini kazanmaya yetmedi. Savaş hala sürüyor.

ABD Seçimlerinin sonuçlarından biri de 2 Almanya’nın, 3 Cermen komplosu üzerinden paramparça olmasıydı. Ve bu parçalanmanın ardından bir de “Latin/Roma/İtalya Ekolü” sahaya çıktı. Vatikan’ın müdahalesiyle savaş “Teolojik/Dinsel Savaş” kimliğine büründü. Bu durumda İslam dünyası ile Batılıların rutin mücadelesi, bir anda İslam ve Hristiyan (Ve Hristiyanlığa sızmış olan Musevi/Yahudilik) vuruşmasına döndü. Yani Batılılar, Seküler maskesini çıkardılar. Bu maskenin çıkışıyla birlikte, hiç beklenmeyen bir durum yaşandı: Batılı güçlerin 1618’de Katolik cenderesinden kurtulmak ve Sekülerleşmek için verdikleri “Avrupa Mezhep Savaşları” hatıraları canlanıverdi. 

Bu noktada kafalardaki soru şu: Önce Müslümanlarla mı savaşalım yoksa yartım bıraktığımız  “Mezhep Savaşları”na devam mı edelim kaldığımız yerden? Bu konuda fikir birliği edebilmiş değiller, çok şükür! Ve zaman ve siyaset hızla “Haçlı Savaşı”nı tavsatmakta ve “Mezhep Savaşı”na doğru yol almakta… İşte, böyle yapıyor Mevla! Allahualem…

 Yani artık "Yeni Düşman İslam" anlayışı, şimdilik sona erdi ya da parka çekildi. Ve Türkiye ile Müslümanlar açısından durum stabil. Yeni düşmanlar ise Küreselci Para Hanedanları, Kök-Soy Hanedanları ve yeni bir güç olarak Mezhep Hanedanları. Bu durum, “Reks Deus Planı”nda epey bir erezyona sebep oldu. Daha doğrusu Reks Deus Cephesi, kendini yeni durumlara göre, sürekli resetleyecek gibi. Ancak temel unsur Çin... Yani Kelt Soylu Stuart Hanedanı, illa Çin’in derinliklerine “Çekik Gözlülerin Son İmparatorları” olarak sızmaya kararlı. Bu durum, Çin’in de istikbal endişelerini ortadan kaldıran bir hamle olacağı için alan razı, veren razı… Benzeri bir durum da Türkiye’nin başına gelebilir; tehlike dört koldan kapıda… Yeri gelince onu da anlatırız, inşallah!

***

Devam edelim: Hatırlandığı gibi Reks Deus Planın karşısındakiler yani Hanedanların (İlk haliyle dört sarışından söz etmiş ve Kraliçe’nin izniyle May, Merkel ve Trump ortalığı…)  karşı atağı yani Sarışınların kurduğu karşı plana fakir, "ANTİREX Planı" adını koymuştum.  Plan ana çizgileriyle hala yürürlükte. Ancak “Sarışınlar Koalisyonu” dağılmış durumda: Çünkü 2 İngiltere’nin 1. Ayağı ikiye ayrıldı. Bu ayrışmada Vindsorların önüne yeni bir hanedan çıkama sürecinde: Mount Hanedanlığı... Bu ayrışmayala birlikte “Trump Amerikası” özgürlüğünü ilan etti ve bir “Amerikan Milleti” projesini başlattı. Bu doğrultuda, “Diğer Amerika” ile yakınlaşma hatta bir olma temrinleri yapmakta. En şedidi de ilk defa “Öz ve Hakiki Koç” yoluna saptı. Amerikan Kutbunun inşasına başladı. Diğer sarışın Merkel Almanya’sının durumuna yukarıda değinmiştik. Daha sonra ayrıntıyı artırırız inşallah…

Yukarıda sözünü ettiğimiz Avrasya Felsefesi, ise Ruslara ait bir alt plandı hala öyle.. Moskova patronu olduğu Avrasya Planını, Küreselciler, Rusya-Türkiye-İran-Ortadoğu ve Ortaasya düzleminde hayata geçirmek niyetindeydi. Tabii ki başat oyuncu Rusya idi hala öyle. Fakat Hanedanlar, 2017'nin Şubat ayında Teresa May'ın Ankara ziyaretiyle kendi planlarını yani Anti-Reks'i uygulamaya soktular. Bu planda başat oyuncu Türkiye olarak belirlenmişti. Balkanlardan başlayan bir şerit halinde İİstanbul, Türkiye-İran Afgan-Pakistan-Çin ve Kuzey Hindistanı içine alan bir ortaklık kuşağı tasarlamaktaydı Backingham Sarayı. Anlaşılan o ki Türkiye, o günden sonra Rex Deus'un yerine, Antirex'de yer almayı tercih etmiş görünüyordu. Ancak bir şartla... Ankara, Ortadoğu ve Sahra altı Afrika’yı da istiyordu. Anlaşma bu minvalde 16 Nisan'ın sonucunu bekledi. Evet çıksa da çıkmasa da 17 Nisan Türk İmparatorluğunun depara kalktığı yıl olacaktı. Oldu da lakin beklenilen süratte değil. Zira dendiği gibi “Sarışınlar Bloğu” çatladı ve bloğun iki buçuk unsuru Ankaranın karşısına geçti hatta Almanya, adı konmamış bir savaş başlattı Ankara’ya karşı. Amerika’nın savaşı da örtülü olarak sürmekte. Durum ne olur, kestirmek güç çünkü bu dönemin özelliği, her an her şeyin değişme ihtimalinin daima var oluşu... Elbette hakikati Allah biliyor.

***

Gelelim ikinci kısma... Gül-Haç Biraderliği, 17. Yüzyılda, bir Kelt gizemciliği olarak doğmuştu. Biliyorsun ki Keltler (Şimdiki İskoçlar ve İrlandalılar ve en önemlisi Britanya'ya adını veren Britonlar... Bu arada, Brit sözcüğünün İsrail anlamına geldiğini de söyleyelim: Örnek B'nai_B'rith gibi... )

İşin ilginci Keltler, MÖ'nin Anadolu halklarından biriydi. Orta Anadolu'da, Yozgat merkezli bir devlet bile kurmuşlardı. Bugün de aynı bölgede Keltik DNA'ya rastlanmakta. Bu sebeplerle Keltler için Anadolu kutsal sayılmakta. Ve hatta, Gül-Haç kardeşliğinin Gizli Merkezi Anadolu’dur iddiası yaygındır. Bu yüzden sözünü ettiğin 100 ya da 108 yıllık büyük kurultaylar burada, İstanbul’da toplanmakta deniliyor.

Bu hususun Gülen ile ilişkisine gelince... Bu adamın soyadındaki "Gül" hecesi, bu bağlamda bir anlam ifade eder mi bilmem. Ama üç kişilikli Gülen'in, Hristiyani yanı Vatikan üzerinden, Kelt Ezoterizmine ya da Gül-Haç Gnostizmine irtibatlı olma eğiliminde. Hatta Gül Haç üyesi olduğu hususunda şüpheler de var. Ama Masonlarla ilişkisi ve Mason olduğu iddiası daha güçlü. Aslında Tapnakçılıktan çıkan Gül-Haç, Masonlukla da ilintili bir kardeşlik zincirinin, Simya ve Maji üzerinde çalışan okültik halkası denilebilir. Eğer öyle ise, bu tür gizemci tarikatlar sembolleri, inançlarının bir kaydı olarak, kutsamakta. Sayılar, zaman, metaller  ve takvim gizemciliğin şifre sahaları. Yani yukarıda zikrettiğimiz 13 Nisanlar, periyodik 108 yıl, inancın sembollerinden olabilir diyebiliriz.

***

Güle’nin ölümüne gelince... Şu an Gülenciler ikiye ayrıştırılmakata. Amerikancı  Fetullaçılar ve Almanist Cemaat... Gide gide, hareketin Said’i Nursiyle irtibatından yana olan grubu, Alman BND'sinden kontrol edilmekte olan damar olarak güçlenmekte. Trumpla birlikte Amerika, bu kargodan kurtulma niyetinde göründü çünkü Fetullah'ı nereye koyma/oturtma konusunda sıkıntılıydı. Ya öldürecek ya da kaçırılacak veya uçuracaktı. Bu sorun hali nedeniyle Türkiye’ye teslim etme ihtimali de vardı ama sağ olarak değildi. Eğer Vaşington, kesin kararını vermişse Fetullah'ı elden çıkarmadan, dirisinin ve ölüsünün bir işe yaramasını isterdi. Bu da Referandumdan üç gün önce ya "kalp krizinden öldü" haberi şeklinde kurgulanmış olabilir kanatimce. Ya da  aynı tarihte Mit elemanlarına teslim edilir miydi; belki… O durumda da Ankara ikinci bir Öcalan vakası yaşamak istemez ve işini bitirerek, “Korkudan Kalp Krizi” gerekçesine bağlar geçerdi. ABD, "Evet" çıkmasından yanaysa teslim eder. Yok değilse öldürür ve ölüsünü teslim eder ya da Gülen teslim alındığı ve Ankara'ya indirildiğinde ölecek şejkilde ilaçlanabilirdi.  Bunların ışığında, bazı analizciler ya da başka başka servisler, “Gülen’in Ölüm Tarihi”ni ilan etmiş olmalılar. Gerçekleşirse; “Bakın tahmin etmiştik!” diyebilmek için. Ama Referandum oldu ama  bütün bunlar olmadı; Gülen hayatta. Bu durumda, Amerik'nı hala Fetullah’tan sağacağı süt var demektir. O zaman da "Sahte Mehti-Mesih" olduğu için uçurulacaktır yani “Gaybubet-i Kebir-i Sani” diyelim. Ama hareketin felsefesi, şu an Amerika’nın son operasyonunun temelini teşkil etmekte.

Konuyu daha sonra ayrıntılandıracağız fakat bu aralığa bir haberi yapıştıralım.  Haberin başlığı şöyle: "Suudiler, Türkiye'den intikam mı alıyor Gülen'in ayağına gitti..."

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Katar'ın yanında yer almasına karşı misillemeye mi başladı? Kraliyet ailesine yakın bir işadamı Fetullah Gülen'e gitti. Suudi asıllı İngiliz işadamı ve gazeteci Othman al Omeir, Fetullah Gülen'le bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Al Omeir, Suudi kraliyet ailesine olan yakınlığı ile biliniyor. Londra'da yaşayan ve İngiliz vatandaşlığına geçen, gazeteci ve işadamı Suudi asıllı Othman al Omeir, Instagram'da bulunan hesabından üç gün önce Fethullah Gülen'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilmiş video bir görüntü paylaştı. Gülen'le röportaj gerçekleştirdiğini duyuran al Omeir, henüz görüşme içeriğini yayınlamadı. Al Omeir, gazetecilik faliyetlerinin yanısıra Ortadoğu, Britanya ve ABD'de yayınlanan Tv programları hazırlayan bir şirketin sahibi. Al Omeir, 2001'de Londra'da 'Elaph' adlı Arapça bir gazete de yayınlamaya başlamıştı, gazete Suudi Arabistan tarafından finanse edilse de, Suudilerin sansür mekanizmasından bağımsız yayın yapıyordu ve dinde radikalleşmeye karşı liberal bir duruş sergiliyordu. Al Omeir'in Kral Salman'a yakın bir isim olması, Fethullah Gülen ziyareti, ''Suudi Arabistan cephesinden Türkiye'nin Katar politikasına karşı bir misilleme hareketi mi yapılıyor?'' sorusunu gündeme getirdi."

***

Son olarak eksik kalan soruya cevap olsun diye… Avrasya Birliği konusu, İsrail’in konusu olmadı hatta Arz- Mevud’a tecavüz eden bir felsefe olarak da görülebilir. Yani İsrail, Avrasya Birliği’ne Türkiye’nin katılmasından yana olamaz hatta İran’ın dahi…

Şimdilik aklımıza gelenler bunlar. İnşallah faydalı olmuşuzdur. 

Allahualem!

*** 

Yorumlar

 • nevresnevres Gönderiler: 479
  İlaç gibi oldu bu yazı elinize sağlık.Hristiyanların mezhep savaşlarının İslam dünyasında kutuplaşma yapması ihtimali de olabilir diye düşünüyorum.
 • GüneyKutbuGüneyKutbu Gönderiler: 306
  Biraz hazmetmek gerek bu yazıyı ardından düşünceler yumağı çıkacağına inanıyorum. Benimde okurken aklıma Trump geldi ve gülümsetti, Ya hu bu devirde milliyetçilik mayası tutmaz trump geçti o iş Hele rahata alışmış Amerikan halkı hiç yanaşmaz buna. Anti-rex'te kalması onun için en büyük milliyetçilik olur diye düşünüyorum. 
 • AzerAzer Gönderiler: 633
  fetonun olum haberi ve rakamlar
  1 olum haberi fetonun olusu dirisi ile alakili diyil, gorunen yuzu olum, gorunmeyen yuzude uyanisdir, derinden dusunmek gerekli diye dusunuyorum
  2 rakamlar cok eskilerle bir alakasi var, arasdirmagi oneriyorum forumdaslarima

  sarisinlar blogu icden catladi diye dusunuyorum  Allahualem

 • yörükyörük Gönderiler: 266
  o 108 yıllık planla bende karşılaştım hatta diyordu ki bu 108 yıl 36 yıllık 3 ayrı plana devreye ve personele tabi imiş yanlış hatırlamıyosam, 2017 nin mart ın 7-8 indeydi sanırım üst akıl emekli oluyor yerine yenileri gelecekti. şöyle bir yorum da yapıyordu 2017 başlarındaydık o zamanlar az dişinizi sıkın mart 7-8 geçsin herşey daha güzel olacak diyordu. birde nerde gördüğümü hatırlayabilsem.

  zannımca sudi ler ingiliz yardımıyla fetoyu kaçırıp sudi arabistan yada birleşik arap emirliğinde kontolleri altına alıp Türkiye ye aba altından sopa göstermeye niyet etmiş olabilir.
 • byserdarbyserdar Gönderiler: 39
  Trump'ın yetkileri ABD senatosu tarfında tıraşlanırken, rahat hareket etmesini engellemek için senato tatile giriyor.  Trump iç huzurun bozulmaması için Rusya üzerindeki yaptırım kararını onaylıyor. Rusya yaptırımları bir çok AB ülkesi şirketini özellikle petrol şirketlerini etkileyeceğinden , AB çıkarlarını koruyacağını açıklayarak Trump'ı tehdit ediyor. Trump'ın görevlendirdiği bakan, bürokrat vb. mevkilerdeki kişiler istifa edip yada soruşturmayla görevlerini bırakıyor.ABD seçimlerine Rusya müdehalesi genişleyerek ve ciddileşerek Trump'ın başına dert olmaya devam ediyor. NATO üzerinden ABD , Rusya bahanesiyle kuzey avrupayı silah yığınağı yapıyor (polonya başta olmak üzere). Bu kuzey avrupada yapılan silah yığınağı rusya için deniyor ama tersten bakınca aslında AB ' nin etrafı sarılıyor havası veriyor. Kuzey avrupaya yapılan NATO yığınağı sebebiyle Rusya 100.000 civarında askerin katılımıyla , Çin ike birlijte uzun sğrecek bir  askeri tatbikat yapıyor. Polonya AB den ayrılma sinyalleri vermeye başlıyor. Merkel yeni görevini layıkıyla yapmak için Türkiye ye açıktan savaş ilan ediyor. Merkel Türkiye ye  yaptırım istiyor ama diğer AB ülkeleri bunu kabul etmiyor. Türkiyedeki rüzgar enerjisi ihalesini Simens'inde içinde olduğu ortaklık kazanıyor. Yargı marifetiyle Pakistan başbakanı görevinden alınıyor, ABD buna çok mutlu oluyor. Çin ile Hindistan sınırında askeri hareketlilik haberleri basın yoluyla pompalanıyor. Kuzey kore füzeleri artık ABD yi vuracak kıvama gelmek üzere ama herkes Çin'e saldırıyor, yakın zamanda kuzey ve güney kore arasında bir görüşme olacağı açıklanıyor.
  Sizlerinde bildiği ve yakından takip ettiği bu olaylar birşey anlatıyor "birşey geliyor"  küçük bir ateş bekleniyor. Tahminen bu ateş'i kendini rahatlatmak için Trump ateşleyecek ve Asya bölgesinde hızlıca parlayıp sönen bir askeri durum oluşacak ve bu kısa kaotik durumda zannedersem pazarlıklar daha hızlı yapılacak. Türkiye'nin ABD'den istediği biri yada birşey varsa bu zaman aralığında daha hızlı olacak gibime geliyor. 

  Saygılarımla
  Teşekkür edenler (2)Azer ARS
 • AzerAzer Gönderiler: 633
  bu arada vatikanin sesizliyi hayra alamet diyil
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .