DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

Mektup33: Derindunya'nın dili, uslûbu ve tarafı...

AhmetYozgatAhmetYozgat Gönderiler: 309
Ağustos 2017 düzenlendi Kategori DERİNDUNYA MEKTUPLARI
Sevgili kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım...
Sağ olun, var olu! Forumumuzda bizi yalnız bırakmıyor değerli yazılarınızı yayınllama lütfunda bulunuyor ve yayınlanan yazılara katkı olmak üzere kıymetli yorumlar yapıyorsunuz. Bu itibarla müteşekkiriz cümlenize.
Malum! Bidayette dediğimiz gibi burası, özgür lbir alandır tabii ki... Lakin taktir edersiniz ki "Başıboş" bir meydan sayılmaz. Platformlarımızın, gevşek de olsa kuralları, kaideleri bulunmakta doğal olarak. Ya da bizim açımızdan ifade etmek gerekirse bir "Özel Amaç" uğruna faaliyete geçirilmiş bir yerdir. Özel amaç derken "Gizli Ajandalar"ın gizemli menzillerinden söz etmiyoruz elbette. Sadece "Ağzıbozuk İnternet" deryasında "Saygın bir ada" olmak ve bu alemde "Efendi-Beyefendi" de olacağını göstermek niyetindeyiz.
Fakat son zamanlarda, amaçlanan yolda ilerleyen Forumumuzda  kuraldışı haller yaşanmakta olduğuna şahit olduğumuzu  esefle ifade etmeliyiz. Doğrusu ya bu durumu, bir aks bükülme arızası olarak değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirme sadece bir kişiye ait bir keyfilik değildir ha! Malum! İki aydan beri "Derindunya Kanallarının" kalabalık bir "Yayın Kurulu" var. Bir Genel Koordinatörü bulunmakta hatta yeri gelmişken haberini vereyim: Derindunya kanallarında yayınlanan makalelerden sorumlu bir Genel Yayın Yönetmeni işbaşı yapmış durumda.. Sn. Hakan CERAN... Bu itibarla kendisini tebrik ediyor, kanallarımıza getireceği "edebi disiplin"in hayırlı olacağı düşüncemizi de ilan ediyoruz
Devamla... Bundan böyle başta "derindunya makaleleri" olmak üzere Forumumuzda yayınlanacak, deneme, makale, yazı ve yorumların mümkün mertebe "kural içi" olacağının haberini verelim. Bu minvalden olmak üzere, yukarıda sözünü ettiğimiz ve son zamanlarda kervana dahil olan yeni insanların tetiklediği, bazı "yadırgı yazı ve yorumlar"ın konu edildiği kurul kararını duyurma işi de bize düştü. 
Yanlış anlaşılmamak dileği ile... 
*
Not: Alınan karar gereği, foruma dahil olan bir dostumuza yapılan uyarıyı, isim vermeden mektubumuza eklemek istiyoruz. Sadece şeffaf olma adına. İnşallah, kendileri de bizi anlayacaktır..
**
Açtığınız başlıkları ve yaptığınız yorumları izliemeye devam ediyoruz. 
Ancak daha önce de belirtmiş olmalıyız ki... Değilse birinci kez altını çizelim... Bizim için burada yapılan yorumların içeriğinden çok dili ve uslubu önemli zira bu alan tarafsız lakin bir dil ve uslub tarafı olduğumuzu da belirtmemiz lazım... Daha önce de dediğimiz gibi burası özgür bir platform yani her konu bu satırlarda yazılabilir . Bize uysa da uymasa da... Ancak "hakaret, tehdit, aşağılama hatta bozuk cümle, kötü anlatım, tabii ki ülke ileri gelenlerine hakaret (Mesela Hain İnönü veya Ke-MAL ya da sayısız Erdoğan aşağılaması misali...)  vb. (yani takma adlar arkasına sığınan insanların oluşturduğu İnternet jargonu da diyebiliriz. buna...) unsurlar içeriyorsa temel kurallarımızdan olan "Edepli ve edebi" olma hali çiğnenmiş demektir. Ve biz, bundan hoşnut olmayız. 
Ancak görüyoruz ki sizin açtığınız başlıklarda bu kralımız çiğnenmekte. Bu hususu üzüntüyle ifade edeyim. Sadece siz değil elbette... sayfaya katılan tüm yorumcuların da bu "lokal dil"e katıldığına ve "şaşan şaküller"e şahit oluyoruz. Oysa burada yazan ve yorum yapan onca insanılardan bazıları da ilk geldiklerinde ya da ilk misafirlik günlerinde "Sinkaflı İnternet argosu" kullanarak gelmişlerdi. Sonra onların birçoğuna da hatırlatıldı bu kural. Ve kendilerine, burada "Jargondışı bir ada oluşturmak" idealimizden söz ettik. Katılımcılardan birkaçı dışında herkes anlayışla karşıladı bu arzumuzu... Görüldüğü gibi burası, "Tüyleri ya da kalemleri diken diken eden bir alan" değil artık. Zira bu çabamızla önce bir  "Kardeşlik alanı" ardından da kendi kendine bir "Kardeşlik Zinciri" oluştu. Şükür! Gördüğünüz gibi burada herkes birbirine "Kardeşim!" diye hitap etmekte.  
Şunu da eklemeliyim: Burasına bir "Kıram Kırana Tartışma Platformu" değil; bir "Bilgilenme, Bilgilendirme Odası" diyebiliriz. Bununla birlikte bir Dayatma veya İkna Hücresi" hiç değil...Özgürce açılan başlık hususunda, bildiklerini ekler ve çıkar gider katılımcılar. Ne kimseye dayatır ve ne de kimseyi ikna etmeye çalışır. Zannedildiği gibi burada aynı dünya görüşüne sahip insanlar yoğunlaşmış değil; Ülkücüler var, İslamcılar var; sağcılar, solcular, Aleviler, Sünniler, Müslümanlar hatta Hristiyanlar bile bir ayaklarını özgün alanlarına basarak, tıpkı bir pergel gibi burada kurulan zincirin halkası olmuş durumda tabii ki gönüllü olarak. Manifesto olarak yayınladığımız bir metinde, şu minvalde bir ifade sarfedildiğini hatırlamaktayım; "Burası hiç kimsenin meydanı; herkesin alanı..." Hala öyle. Ama ev sahibini hoşnut etmemek kaydıyla yani onun "özgürlük anlayışı" sınırları içerisinde kalmak kaydıyla... Yanlış anlamaya fırsat vermemek için tekrarlayalım; ev sahibini hoşnut eden sadece "edep ve edebiyat" o kadar! 
Son söz olarak... üzülerek ifade edeyim ki sizden istirhamımız "ya edepli ve edebi olarak, dayatmayın, tüm fikirlere saygı anlayışı içerisinde sadece "eteğinizdeki taşları demiyorum gülleri dökün ve bilgilendirin bizleri. Ya da... Misafirliğiniz üç günün sonunda sonlandırılabilir.   
Selamlarımla... 
***
Not: Ancak şahsınızla ilgili olarak tarafımıza ulaşmış şikayetlerin de haberini vereyim. Bu durumda,  yukarıda yazılanlar muvacehesince yeni bir başlangıç yapa bilirsiniz. Fakat şu ünlü fıkradaki gibi yani "yılanda kuyruk acısı, tilkide yavru ıstırabı olduğu müddetçe" misali, yeni bir başlangıcın da işe yaramayacağı kanaatinde olduğumuzu da belirtmeliyiz. Size, kıymetli fikirlerinizi sergileyeceğiniz başka başka platformlarda başarılar dileriz. 
Hakımız helal, hakkınızı helal ediniz! 
****
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .