DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

AhmetYozgat

Hakkında

Kullanıcı Adı
AhmetYozgat
Katıldı
Ziyaretler
244
Son Etkinlik
Roller
Üye, Moderatör
Puanlar
63
Rozetler
8
Gönderiler
317
Teşekkür Edildi
983

Etkinlik

 • AhmetYozgat İkinci Yıl rozetini kazandı.
  Yaklaşık 2 yıldır bize destek oluyorsun!
  Şubat 12
 • Abdül
  Saygideger buyugum Ahmed abi nezdinde tum Hakikat mufafizlarina Es.A. Toplum tasavvurunu nun yasandigi Zam an ve Mekan kavramlarini Seytani akli Referans noktasi alip dusmanimiz olan bu sistemin Direnc noktalarimiza Tuzaga dusurmek icin duygusal noktalarimizi dahi yolumuza Ganimet olarak sundugunu gormekteyim.Hazarian mafia ve onla ortak calisan Burjuva Tarikati geldigim noktada Roma ust aklina bagli olan venedik ve ceneviz lilerin Binlerce yillik aile klanlari olan Medici-orsini-aldobrani-pallavicini gibi sakli guclerin avrupa ve dunya tarihini kontrol ve manupule ettigini ve bu stratejiyi uygulaya bilmek Imparatorluklarinin devamini Insanlarin dusunce bicimlerini kontrol ederek Insanlarin olaylar karsinda vercegi cevaplarida Kontrol etmis oluyorlar.Bu alanlar felsefe Tarih Bilim Din uzerinde kendi sistemin icinde bolune biliyor ama Asla kirilamiyor.Insanligin tum Direnc noktalari korkunc derecede Manupule edilerek algisal noktalarimiz Taaruz halinde kaliyor.Tum paktlar olusumlar kurumlar orgutler birbirinden ayri dahi gorunse gunu geldiginde ayni cephede birlikte olabiliyorlar.Gorunurde G8 diye adlandirdigimiz bu yapi Roma catisi altinda toplana biliyor.1909-1917 yillarinda tum dunyaya operasyon ceken Manzini ve Garibaldinin basini cektigi Albert Pike ile kendini bu Osmanlida rusyada afrikada boerlerle asyada boxer isyani ile gosteren Carbonieri yapissinin gunumuzdeki Hedeflerinin degismedigini ve ayni Taktikle Robota donusen zihinleriyle gizliden hedeflerine yurudugunu sezinliyorum.Saygilarimla.
  Mayıs 2017
 • AhmetYozgat İlk Yıl rozetini kazandı.
  Yaklaşık 1 yıldır DerinDunya ailesindesin!
  Şubat 2017
 • AhmetYozgat 1 Destek rozetini kazandı.
  İlk desteğini aldın!
  Ocak 2017
 • Ocak 2017
 • AhmetYozgat 100 Gönderi rozetini kazandı.
  Ocak 2017
 • AhmetYozgat bir bonus kazandı, 3. Derece.
  Ocak 2017
 • AhmetYozgat 10 Gönderi rozetini kazandı.
  Fikirlerini paylaşmaya devam etmelisin!
  Ocak 2017
 • AhmetYozgat İlk Gönderi rozetini kazandı.
  İlk gönderin! Bir rozeti hak ediyor!
  Ocak 2017
 • AhmetYozgat bir bonus kazandı, 2. Derece.
  Ocak 2017
 • kerem
  Selamun Aleykum 
  Kıymetli Ahmet abimiz ,yahudilerdeki bilgileri anlattığınız videonuzu izledim,var veya yok bunda değilim lakin varlığı kabul edilse dahi sizinde ikrar ettiğiniz üzere o bilgiyi yahudiler kendi  bekaları için mütteffiklik kurmak yolu ile kullandıkları ve daimi olarak kendilerinden başkasının işine yaramadığı o bilgiyi kullananların akibetlerinin hüsran olduğunu izah etmişsiniz.hal böyle iken
  Kur'ân; · Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, · ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi, · ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri, · ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin nevî hazinelerinin keşşâfı, · ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın miftahı, · ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı, · ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi, · ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi, · ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası, · ve zat ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı, · ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin ve ziyâsı, · ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,· ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,
  · ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve dâvet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, · hem insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir kitâb-ı mukaddes, · hem bütün evliya ve sıddîkînin ve urefa ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitâb-ı semavîdir. Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır. · Hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. · Hem bütün semavât ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır. · Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.· Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. · Hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir. · Hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. · Hem İsm-i Âzamın muhîtinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir. · Ve şu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı, kemâl-i liyakatle Kur'ân'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'ân'dan sonra, sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise, bir kısmı dahi, has bir itibarla, cüz'î bir ünvan ile, hususî bir tecellî ile, cüz'î bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir. Kur'ân, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffâ; ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî; ve hedefi ve gayesi bilmüşahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe hâlis hidayet; üstü bizzarure envar-ı iman; altı biilmelyakîn delil ve burhan; sağı bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan; solu biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz'an; meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi'l-hadsi's-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir.(işaratül i'caz)
  elimizde böyle kutsal ve cami bir bilgi kaynağı varken,hem mirac ile cebrail a.s'ın dahi çıkamadağı sidretül müntehaya çıkıp cemalullahı müşahede edebilecek kadar Allah katında kıymeti olmakla beraber,doğduğu günden vefatına kadar ümmetini düşünen ve bir rivayette vefatı nebeviden sonra Hz. Ebubekissıddık onu kabre koyduğu esnada mübarek dudaklarının hareket ettiğini görmüş ve kulak verdiğinde şu sesi işitmiş ümmetim ümmetim.Böyle şefkatli bir peygamber ile elinde yukarıda tarif edilen Kuran gibi kutsal ve cami bir bilgi kaynağımız varken,bizler neden öyle asi bir kavmin elindeki meşkuk bilgilere,olsa dahi sizinde ifade ettiğiniz üzere daimi olarak kendilerinden başka kimseye daimi menfaat temin etmemiş bu bilgiye tenezzül edip(sizde takdir edersiniz ki böyle bir bilgi varsa bu elbette Kuranda olacaktır ve dahi zararsız menfaati var ise Peygamberi Zişan efendimiz a.s.v ümmetine bildirmezmiydi) ,yahudilerle dost olmama hakkında onca rivayet varken(dost olmamak düşman olmayı icap etmez) onlarla ittifakı tavsiye etmişsiniz anlayamadım. Selametle
  Ocak 2017
 • Efkanzade
  Ahmet Hocam
  Az Önce Bütün Videolarınıza Tek Tek Göz Gezdiririp
  Sizin Anlattıgınız Konuları Tekrar Tekrar Düşünürken
  Videolarınızın Görsel Açıdan Çok Sade Oldugunu Fark Ettim
  Video'larınız İçeriki Anlatımı Zaten Mükkemmel Bence Lakin Konuya Yabancı Kardeşlerimiz
  Yeni Yeni Bu Konulara Merak Salan Arkadaşlarımız
  Sizin Pekçok Tabirinizden (Terimlerinizi) Anlamakta Zorlanıyor Veya Ekstra Araştırmak Zorunda Kalıyor
  Bunu Arkadaşlar Adına Dahada Kolaylaştıracak Bir Formül Yapabilirmiyiz Ya Video İçerigie Görseller Ekleyerek
  Veyahut Forumda Yeni Bir Kategori Belirleyip (Haritalar Ve/Veya Hanedan Grupları(Mensuplarının) Daha Detaylı Bir Anlatımda Buluna Bilirmiyiz Böyleçe Taraflardan Bahsederken İnsanların Kafasında Daha Net Düşünceler Fikirler Oluşturmuş Oluruz Diye Düşünüyor Bu Kardeşiniz :)
  Naçizane Fikir Benden Karar Sizden Ahmet Hocam Sevgilerimle.
  Aralık 2016
  • AhmetYozgat
   AhmetYozgat
   Sevgili Efganzade... Doğrusu bu husus bizim aklımıza gelmemişti. "Kendi jargonumuz, derindunya terminolojisi" deyip durmaktayız. Bu sayede, anlatımımızı kolaylaştırıyor, bir bakıma fomülüze ediyoruz. Lakin... Kervana yeni katılan kardeşler açısından da birken özgün terminoloji sebebiyle zorlaştırıyormuşuz meğerse. Sen hatırlattın bunu; iyi ki de hatırlattın. Bu nedenle kısa bir, "DERİNDÜNYA JARGONUNU ANLAMA KLAVUZU" etiketiyle kısa bir (mektup) kaydı yapmamız lazım. O halde şöyle yapalım: Madem hatırlattın... Derindunya birikimindeki özgün terimleri bulup çıkarmak sana kalıyor. Eğer, kısa bir lügatçe çıkarta bilir ve onu, mesajlarsan, senin hatırlayamadıklarını da fakir ekleriz. Sonra tekrar sana yollarız. Sen de "ceptelefonu"yla da olsa bir mektup vidyosu yaparsan, YouTube'den yayınlarız zannediyorum. Dediğin gibi Hanedanlarla ilgili bir soy ağacı da lazım.... Ancak henüz o konuda anlatacaklarımız var. Hele bir tamamlayalım da anlaşılabilir bir ağaç çizeriz. Selam ve saygılarımla...
 • Malatyali
  Abi biliyorum cok olay hizla gelisiyor. Dün natonun en kritik adaminin öldürülmesi ve bugun rus ucaginin dusurulmesi(özellikle askeri elemanlar). Bunlar ne anlama geliyor. Derin bir savas var. Ve bu derin savasta bu takim olaylar neler ifade ediyor
  Aralık 2016
 • Efkanzade
  Ahmet Hocam Sizin Bilginize Güvenen Bir Kardeşiniz Olarak.
  Tekrar Merak Ettigim Bir Konu Hakkında Sizin Düşüncenizi Merak Ediyorum.
  Neyse Konuyu Uzatmadan Soruma Geleyim.

  Günümüzde Türk Derin Devletini Hangi Hanedan Yönetiyor
  Veya Türk Devletinin Derinliklerinde 2 Farklı Bir Hanedan Hak Talep Ediyormudur ?
  Aralık 2016
 • esen
  Selamınaleyküm Ahmet Hocam,
   Sizi ve çalışmalarınızı uzun süredir takip eden genç bir kardeşinizim. Size hocam diyorum çünkü çalışmalarınız bana ve benim gibi sizi takip eden diğer birçok kişiye yol gösterir, yeni bir bakış açısı kazandırır nitelikte. Bu yüzden öncelikle size bu çabalarınızdan dolayı teşekkür etmekle başlayacağım. Yaptığınız hiçbir çalışma boşa gitmemekte, benim gibi birçok kardeşiniz için önemli katkıları olmaktadır. Sayenizde tarihe, siyasete ve gündeme farklı bir pencereden bakabilme becerisine sahip olduk. Daha önce youtube kanalınızdaki çalışmalarınızı takip ettim. Bundan sonrası bu tür tartışma platformlarında da yer almak ve fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Çalışmalarınızın devamını diliyorum, sizin gibi insanlara gerçekten ihtiyaç var. Selam ve dua ile...
  Kasım 2016
 • Efkanzade
  Ahmet Abi Düşüncenizi Ve Bilginize Güvenen Bir Kardeşiniz Olarak
  Bir Konuda Sizden Bir Açıklama Yapmanızı Rica Ediyorum...

  Son Videonuzda Bahsettiginz Vatikan Bin Yıllık Planladı Bu Fötö Operasyonunu
  Lakin Genel Olarak Ben Vatikan Düşünce Sistemini Ve Hedeflerini Biraz Daha Açıklamanızı İstiyorum..
  Aslında Cok Derin Bir Konuyada Degindiniz Bu Konuyu Biraz Daha Açabilirmisiniz
  Ekim 2016
 • Müteşebbis
  Selamünaleyküm Ahmet Bey, insanımızı fikri emperyalizm tuzaklarından koruma çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ederek ilk sorumu sormak isterim; okuduğumuz bir çok tarihi  roman da kurgusallığı arttırılmış da olsa, genel bir görüşe rastlıyoruz. 
  Ortaasya'dan beri nerede bir Türk devleti varsa arka planında gizli bir heyetin(ak sakallılar, ihtiyarlar vs.) olduğunu ve vitrinde ki devletler ile veya haricinde bir yönetim uyguladıkları, çıkarımları yapıyoruz. Sizce edebiyat-tarih birleşiminde ki kurgusallık mı bunu bize sunan yoksa ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı?  selam ve dua ile...
  Eylül 2016
 • b1a2s3a4r
  AHMET HOCAM CEHP NE YAPMAK İSTİYOR
  özgürlük dediler.
  şapka kanunu çıkartıp halka zorla şapka taktırdılar
  muhasır medeniyetler seviyesi nutkunu atıp
  senelrce baş örtüsüyle ugraştılar
  bu günde anıt kabirin yanındaki çocuk parkını söküyorlar
  çocukların oynaması gereken parkda üzt akl bunlarla çocuk gibi oynuyor
  şimdi bizi aydınlatın lütfen hocam
  bunlar gerçekde ne sitiyorlar
  köprü istemzuk...
  metro istemezük...
  tüp geçit istemezuk...
  yolar,okular,hastaneler,adliyeler daha neler neler
  istemezük de istemezük
  ya ne istiyorsunuz arkadaşım neeee...
  chp li arkadaşlara soruyorum saatlerce konuşuyor
  ama sordugum sorunun yanıtı bir tüelü gelmiyor
  tam kime hizmet etiklerini hizmet etdikleri kişilerin ne istedigini
  en cahilimiz bile biliyor
  ama bunlar robotmu bunlar ne istiyor neyi hesaplıyor aklım almıyor
  bu konu hakında cevabınızı bekliyorum sayın hocam
  ufuk başar.
  Eylül 2016
 • Müteşebbis
  Selamünaleyküm Ahmet Bey, insanımızı fikri emperyalizm tuzaklarından koruma çabalarınızdan dolayı çok teşekkür ederek ilk sorumu sormak isterim; okuduğumuz bir çok tarihi  roman da kurgusallığı arttırılmış da olsa, genel bir görüşe rastlıyoruz. 
  Ortaasya'dan beri nerede bir Türk devleti varsa arka planında gizli bir heyetin(ak sakallılar, ihtiyarlar vs.) olduğunu ve vitrinde ki devletler ile veya haricinde bir yönetim uyguladıkları, çıkarımları yapıyoruz. Sizce edebiyat-tarih birleşiminde ki kurgusallık mı bunu bize sunan yoksa ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı? :) selam ve dua ile...
  Ağustos 2016
 • ISO-CAN
  Selamün aleyküm abim. Geçen seneki vidyolarınızda bahçeli ve MHP için zaman şaşması yaşıyor, anakronik karmaşa içinde falan demiştiniz. Bu son olaylardan sonra darbede ki gösterdiği etkinlik olsun, akp nin sıkıştığı zamanlarda hükümete olan desteği olsun ne düşünüyosunuz. Ben MHP nin yada temsil ettiği değerlerin bu devletin bir nevi sigortası olduğunu düşünüyorum. MHP nin şuanki duruşu tavrı sizce nedir çıkabildimi o karmaşadan yada okuyabiliyomu dünya düzenini sizce.
  Ağustos 2016
 • OperasyonArmagedon
  Ahmet bey merhaba. Bir Hristiyanım. Yorumlarınıza çok değer veriyorum hepsini dinledim yenilerini heyecanla bekliyorum. Türkiye'de şu anda en doğru bilgi veren yorumcu olduğunuzu düşünüyorum. Velakin  Okucuyu dinleyicilerinizin hiç birinin Türkiye'nin üzerinde önemli bir etkinliği bulunan İsrail Sabetayist güçlerinin çatışmasının geçmişi hakkında bilgisi olmadığını düşünüyorum. Bu konuya özel bir yer ayırmanız çok önemli. Kim neyi sever kim kimi neden destekler vs. Tşk

  Ağustos 2016
  • OperasyonArmagedon
   OperasyonArmagedon
   Açıklama: Bilgisizlik sabetaylar hakkında değil 'bu iki gücün çatışması' hakkında demek istedim. Son 17 Ağustos videonuzda kısmen değiniliyor ama 'geçmişi' önemli.
  • OperasyonArmagedon
   OperasyonArmagedon
   Sizler için ilginç olabilir. Mesihin yakında bütün dünyada Barış ve Güvenlik getireceğine inanıyorum.
  • OperasyonArmagedon
   OperasyonArmagedon
   Ayrıca yakında tüm dünya siyasal güçleri 'Uluslar Koalisyonu' oluşturarak tek dünya devletini devreye sokacaklar. Büyük Sıkıntı gerçekleşecek ve sonra kötüler yok olacak.
 • ozz
  Ahmet hocam,
  sizi yeni kesif edmes biri olarak,
  Ve sizin gibi ustadi bulabilmemin sevinci icersindeyim.
  Kafam da surekli bulanik sorulara cevap vermeniz beni cok aydinlatda.
  Mutlak takip edecem videolarinizi ve yazilarinizi dikkade alarak dinliyor ve okuyorum,
  hem adas ve hem hemserin olmakdan ayrica gurur ve mutluluk duyorum.

  - Sizden bir Talebim Ve Sorum olacak..

  * Rothschild ve Rockefeller *
  Ailesinin,
  - suan ki ve gecmisde olan chaos durumlarda ve savaslar dan bir ilgisi varmi ?
  - Bu kisiler piyonmu birileri tarafindan mi yonetiliyor yoksa bu kisilerden mi bu fikirler cikip kivilcim dan yangin cikariyorlar ?

  Ornek olarak:
  Ben daima bir film izlerkene oynayan Aktore degil Oynatana bakmak lazim demisimdir.

  Bu konu hakkinda video veya bilgi ederseniz cok mutlu olurum.

  Saygilar Slmlar.
  Ahmet..
  Ağustos 2016
 • alptuğ
  Ahmet abi Süleyman mabedi hakkında bizlere bilig verirmisin

  Mart 2016
 • KağanDemir
  hocam kuranda mehdi ve hadislerde gecen mehdi mesih deccal kavramları konusunda bizi aydınlatırsanız. günüzde türeyen sahte mesihler dört halife dönemindeki dönme imamlar ve suni kıyamet derdinde olanlar hakkında fikir sahibi olabiliriz diye düşünüyorum.kendi araştırmamı yaptım fakat konulara yeteri kadar vakıf olamadığımdan hangi bilgi doğru hangisi yanlış kestirememekteyim.çevremde bilirkişide yok bu konular hakkında bu genç kardeşinizin cahilliğini giderirseniz sevinirim.
  Şubat 2016
 • Cetik
  Hocam bunu size yazmıştım ama sanırım okumadınız, o yüzden buradan da sormak istedim."Bu arada Yemen den çok feci fotoğraflar alıyorum her gün.Nerede paylaşacağımı bilemiyorum. İnsanlar çok kötü durumda ama neden İngilizce ve Türkçe gazetelerde hiç doğru düzgün haber bulamıyoruz bilmiyorum. Taiz aylardır kuşatma altında, insanlar aç, susuz, ilaçsız. Sokaklardaki cinayetler kanıksanmış durumda. Çoluk çocuk demeden öldürüyorlar. Sa'na başka türlü beter. Ahmet Yozgat Bey'e sormak istiyorum Yemen'e karşı Dünya basınında bu ilgisizliğin nedeni denir?"
  Şubat 2016
 • 4- Bu itibarla... Derindunya idarecilerine şükranlarımı arz ediyorum. Rızayı Bari için yaptıkları tüm çalışmalar için... Açtığı kanallar ve forum sebebiyle müteşekkirim kendilerine. Düşünce katarlarından indirebildiğimiz bilgi kargoları için.... Şimdi sıra sizde.... Ancak daha evvel bir vesile ile söylediğimiz gibi, bu olatformun, kardeşlerimin birbirine hakaret edeceği, rencide edeceği, nefretini kusacağı bir yer olması. Zaten değil! Her ne düşünceden olursak olalım, aklımızdakileri özgürce ve edep dairesi içerisinde yazıp duyurabileceğimiz bir alandır burası. Bunun aksi asla! Zaten aksi görüşler, yayın imkanı bulamayacak ve silinecektir. Yani boş yere yazmanın bir anlamının olmadığını işaret etmekteyim. Hepinize şimdiden şükranlarımı sunuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamım ve duamla kalınız....
  Şubat 2016
 • 3- Ya da bilgi yüklü katarların gelip geçtiği istasyonlardır. Söz konusu katarların enerjisi düşüncedir. Yükü kadim bilgidir. Bize düşen, istasyonumuzdan vızır vızır gelip geçen düşünce katarlarının, en verimlisinin önüne geçmek ve onu durdurarak, olabildiğince fazla bilgi kargosunu beyin depomuza indirmektir. İndirdiğimiz her bilgi, kırıntıda olsa mübarektir ve bizim işimize yaramasa bile birilerinin işine yarar. Her şeyden önemlisi, milletin organizasyonu sayılan devlet bilgiyle işler. Hem de bizim kırıntı dediğimiz bilgiyle. Bu nedenle künhüne erdiğimiz hiç bir bilgiyi küçümsememeli ve dostalar sofrasında paylaşmalıyız. Ki mübarek millet haberdar olsun ve onu da katsın sermayesine. Sadece bilgi mi? Hayalleriniz ve hatta rüyalarınıza bile ihtiyacımız var. Toplum olarak, millet olarak ve devlet olarak... Bunu unutmayın ve aklınızın ürettiği her değeri kullanıma açın. Unutmayın ki kullanılmayan tüm değerler çürümeye mahkumdur. Yenmeyip bekletilen elma misal...
  Şubat 2016
 • 2- İşte aslolan bu...Sorduğumuz "Bugün Allah için ne yaptın?" sorusuna pergelin sivri ucunu batırıp bir sabite elde ettikten sonra sormamız gerekeni sıralamak ve "Bugün, millet için ne yaptın? Bugün, ümmet için ne yaptın? Bugün insanlık için ne yaptın?" sorularının alayı için elzem olan birikim BİLGİdir. Rahmani bilgi, Kur'ani bilgi, İnsani bilgi, hukuki bilgi, siyasi bilgi, tarihi bilgi ve sair. Bölüşüm, paylaşıma katılan insan sayısınca metaı azaltır ancak sevgiyi hariç, bilgiyi hariç.... Sevgi ve bilgi, paylaşıldıkça katlanır. Çağımızda insanın, toplumun ve devletin şiddetle ihtiyacını duyduğu yegane şey de bilginin ta kendisidir. O hâlde.... Özverili derindunya yöneticilerinin, faaliyete destek veren gönüllülerin, derindunya dostlarının çıktıkları her düzlemde ve tabi forumderindunyanın varoluş nedeni de bilgi ve bilgi paylaşımı olacaktır. Zira bilgi, vidyolarımızda çizdiğimiz gelecek vizyonunda, en başta bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Herbirimizin beyni birer bilgi ardiyesidir..
  Şubat 2016
 • nevres
  İslamdaki mehdi konusunda sizden video bekliyorum hocam,selamlar.
  Şubat 2016