DerinDunya Haber Açıldı! Sizleri de bekliyoruz : DerinDunya Haber
DerinDunya Sözlük açıldı! Sizlerin de katılımını bekliyoruz...

garib

Hakkında

Kullanıcı Adı
garib
Katıldı
Ziyaretler
44
Son Etkinlik
Roller
Üye
Puanlar
7
Rozetler
2
Gönderiler
3
Teşekkür Edildi
8
  • Finansal Düzen... Olası Türk ve Yahudi Neo buluşması

    Deniyor ele avuca sığacak gibi değil bu çılgın Türkler. Aslında gelecek zaman sigasından ziyade geçmiş zaman sigasıda kullanılmalı son tufan sonra medeniyetin yeniden filizlendiği dönemlerine bakanlar için. Günümüzde ekonomi tarihçileri günümüz dünyasını formatlayan ve gücün kaynağı olarak 3 temel düzenden bahsetmekte. Bunlar; AYİNSEL (Dini)düzen, MİLİTARİST (askeri) düzen ve TECİMSEL (ticari) düzen. Ancak günümüzde TİCARİ düzenin temel çıktısı olan ve değişim değeri olarak KAR olgusundan bir sapma ve zaman değeri olarak GETİRİ olgusunun ortaya çıkması ile bu düzenlere bir düzen daha eklendi. Bu düzen FİNANSAL DÜZEN dir. Tıpkı KARDAN sapma gösteren GETİRİ olgusu gibi reel ekonominin gölgesi gibi bir finansal ekonomi ortaya çıktı. FiNANSAL DÜZEN’İN ortaya çıkışının tarihsel realitesinden evvel diğer düzenlere bakalım. 

    Son TUFAN’dan sonraki dönemde (daha sonra kuzey kuşağında egemen olmaktalar) orta kuşakta bulunan YAFESİ torunları ön TURAN ve TÜRKİ halklar zamanla yine ORTA KUŞAK düzleminde GÖÇLERDE bulundular. Bunlardan ilki  olarak kendilerine kara kafalı insanlar anlamına gelen SAĜGÍGGA diyen bozkırlı SÜMER lerin Mezopotamya’ya GÖÇ’Ü AYİNSEL DÜZEN’İ tesis etti. Diğer yönden orta Asya bozkırlarına gidenler ise bozkırı savunma gereksinimi nedeniyle MİLİTARİST DÜZEN’İ tesis etti zamanla doğan evlatlarıda bilinen ilk düzenli ordu teşkilatlanma biçimini formatladılar (Metehan’ın onluk sistemi geliştirmesi) Diğer yönden İtalya yarımadasına göç eden turan halklarda (entrüskler) coğrafyanın deniz ticaretine olan yatkınlığı sebebiyle modern TİCARİ DÜZEN’İN temellerini attı. Gelelim FİNANSAL DÜZEN’E. YAHUDİ’NİN tacirliği bilinenin aksine etkili bir şekilde kozmojeo-teopolitik bir devlet olan HAZAR KAĞANLIĞI döneminde ortaya çıktı. Ondan öncede Yahudi tacirdi ancak o dönemde Yahudi,  ticaret anlamında Akdeniz jeopolitiğine rakip olarak karadeniz jeopolitiğini formatladı. Zira bu bölgenin akdeniz hattına oranla ticaret yollarınında güzergahında idi. Ve bu dönemde mal taciri olan YAHUDİ stokladığı değerleri nasıl kulllanacağı veya akademik tabir ile SERMAYE BİRİKİMİ’NİN nasıl değerlendirileceği sorunsalı ile başbaşa kaldı. Belkide elindeki GNOSİS’TEN de yola çıkarak meselenin zaman ve zamanın sırrında olduğunu keşfeden Yahudi; sermaye birikimi saklamanın en iyi yolunun sermayenin ZAMAN değerini koruma ve artırabilmede olduğunu çözerek KAR kavramının sapması ve bir gölgesi olan GETİRİ kavramını icat etti. HAZAR diyarında sermaye biriktirirken türk genetiğinide tarihsel ve antropolojik DNA’sına ekleyen YAHUDİ, aşkenaz ismini aldığı orta ve doğu Avrupa içlerine göç ettiğinde KAĞIT parayı sisteme entegre edip temel ticaret merkezlerindede bunların sirküle edileceği finansal kuruluşlar kurarak günümüz modern FİNANSAL DÜZEN’İN ilk formatlama işlemini gerçekleştirdi.

    Yani bir bakıma günümüzde güç unsuru olan üç temel düzeni formatlayan TURAN-TÜRKİ halklar, hazar Türklerinin kısmen genetiği, jeopolitiği ile FİNANSAL DÜZEN’ in de formatlanmasında diğerleri kadar baskın olmasa da çok etkili oldu. Günümüzde ise Yahudi literatüründe,  REX grubu ile hareket eden ve yeni ortak arayan aşkenaz yahudisi de HAZARYA dönemindeki anılarını hatırlayarak bu devletin mirasına kısmen sahip çıkmakta ve kurduğu sayısız devlet ve imparatorluk ile organizasyonel yeteneği yüksek olan TÜRK’lerin olası yeni ortak olabileceğini tartışmakta. Fütürüstlerin öngördüğü şekilde mal değişim şekillerinin çeşitleneceği yeni dönemde tıpkı KAĞIT parayı sirküle eden Yahudi, günümüzde de BİTCOİN üzerinden DİJİTAL parayı REX grubu ile formatlarken, ticaret yollarının, askeri blokların, inanç sistemlerinin kesiştiği ORTA-KUŞAK’ta olayın düğümleneceğini fark eden ANTİ-REX grubunun planını, dikey dörtgenlerle bölen REX grubu gibi, ANTİ-REX’TE bölünmeye çalışılan ORTA KUŞAĞI gibi ikiye böldü DİJİTAL PARA BİRİMİ BİTCOİN’i. Zira tarihi tüm zaman sigaları üzerinden okuyan herkes görmekte, ayinsel, ticari, dini ve finansal düzenlerinin orta kuşakta MOMENTSEL MERKEZİ ve düzenleri formatlayanların torunlarının diyarı olan ANADOLU da düğümlenmekte bütün hadise. Ondan diyoruz, Ele avuca sığmadı, sığmıyor ve sığmayacak bu çılgın Türkler, ve yahudide bunun farkında…