AHMET YOZGAT: KÜRESELCİLER ÇATIŞIYOR MU?

Cevapla
SerdarTpz
Mesajlar: 18
Kayıt: 17 Mar 2019, 11:15
 Teşekkür edildi: 11 sefer

AHMET YOZGAT: KÜRESELCİLER ÇATIŞIYOR MU?

Mesaj gönderen SerdarTpz » 21 Mar 2019, 20:36

AHMET YOZGAT'IN 14 OCAK FACEBOOK SAYFAMIZDA PAYLAŞTIĞI MAKALEDİR

Küreselciliğin Deşifresi 6
Bu durakta biraz soluklanalım ve şu hususu da ekleyelim araya… İlk cümle olarak; Sevgili Recep'in mesajında yer alan şu soru cümlesini yapıştıralım: “Küreselci Güçler, kendi aralarında çatışıyorlar mı?” Bizce; güncel siyasetin önemli sorularından biri bu!

Malum! Bu arada yazdığımız, makalelerin birinde; Küreselci Aklın, yeryüzünde iki merkez üzerinden kendini ifade ettiğini söylemiştik. Bu nedenle “Amerikan Küreselcileri” ve “Avrupa Küreselcileri” ayrımı yapmış ve bu “İki Küreselci Grub”un, pek anlaşamadıklarını da belirtmiştik. Aralarındaki husumetinse, “İki Yahudi”yle ilintili olduğu da var kayıtlarımızın arasında. Malum; Küreselcilik Tarihinin, Sümerlerden başladığı da verdiğimiz bilgiler arasında bulunmakta.

Bu yüzden ve bu parselde; Sümerler ve sonrasında; Küreselciliğin seyri, konusunu biraz açalım istiyoruz. Küreselcilerle ilgili verdiğimiz bilgi demeti arasında; “Küreselci Akıl”ın, her bin yıl içerisinde, “Yeryüzü Güçleri”ni iki merkez üzerinde bloklaştırdığı da vardı. Zaten, mevzubahis “İki Blok”un ya da “Bloklar”ın aralarındaki, “Nifak Tohumları”nın saçıldığı bataklıkta boyatan tarafların, arasında oluşturulan savaşla beslenen bir akıldan söz ediyoruz “Küresel Akıl” derken... Bu “İkili Bloklar”ın ve Nifak Tohumları”nın örneklerini, zamanımızda da gördük/görüyoruz. Tarih içerisindeki bu tür “Bloklaşmalar”ın, bilinen ilk örneklerinin, “Kadim Devirler”den başladığını söylediğimizi hatırlıyor olmalısınız. Bu nedenle Mısır Ekolü ve Kadim Babil Ekolünden söz etmiş ve bu Ekollerin, temel kamplaşmalar olarak, her binyılda değişik ülkeler üzerinden yürütüldüğünü de söylemiştik. Hatta günümüzdeki Bloklaşmanın da bir “Mısır ve Babil Dilemması/İkilemi” olduğu da konuya dair ifadelerimizin arasında yer aldı. Bu minvalden olarak; Avrupa Hanedanlarını, Mısır Ekolü ve Babil Ekolü olarak, iki kategoride incelediğimizi de biliyorsunuz. Bir de “İkili kavmî ve devlet Yapıları” var ya hani… Malum; İkili yapısından ilk söz ettiğimiz Kavim, Yahudiler olmuştu: “İki Yahudi”den birisi; Sefaradlar; diğeri de Aşkenazlardı. Seferatların, Mısır Ekolüne, Aşkenazların ise Babil Ekolüne mensubiyetleri de verdiğimiz data arasında yer aldı.

Yukarıdaki hatırlatmaların arkasından; gelelim konumuzun, “İki Küreselcilik”inin oluşma çizgisine... Amerikan ve Avrupa Küreselcilerinin arasındaki ayrılık, Yahudi tercihleri ile ilgiliydi. Yani Amerikan Küreselcilerinin Sefaradcı; Avrupa Küreselcilerinin de Aşkenazcı olarak karşımıza çıkmakta olduğu da bilgilerimiz arasında yer almakta. Ya da tam söyleyişiyle Avrupa'nın, Mısır Ekolüne mensup ve şu anda Monarşileri olmayan “Sabık Hanedanları” Mısır Ekolüne dahil olup Sefaradlar ve Amerikan Küreselcileriyle aynı safta yer aldıklarını da söyleyelim. Aşkenazlar ise Babil Ekolü Monarşileri ile Avrupa Küreselciliğini teşkil etmekte. Lakin geldiğimiz dilim itibariyle Babil Ekolü Monarşileri, başta Windsorlar olmak üzere; gerek Amerikan, gerek Avrupa Küreselcileriyle yollarını ayırmış durumdalar. Zaten; savaş, bu ayrışmanın savaşı olarak gün sayıyor. “Hanedanlar ya da Monarklar, Küreselcilere karşı…” İşte savaşın adı bu!

Temeli atılmış olan bu savaşta; tarafların, kesin hatlarla ayrılması çalışmaları, eleman kapma şeklinde devam ediyor… Bu itibarla… “Fransız Beyazyeleklileri Hareketi”yle mevcut Avrupa Monarşilerini temsilen Windsorların şahsında, “Mavi Hanedanlar”ı sarsan Avrupa Küreselciliği; kanaatimizce, ayarttıkları Bavyera’yla birlikte, “Avrupa'nın Düşük Hanedanları”nı da kendi safına inisiye etti/edecek gibi görünüyor… Avrupa'daki Küreselcilik, “Sarıyelek” bağlamındaki Bavyera-Fransız Ortaklığı ile birlikte hareket etme kararı almış durumda ya... Bu köprüyü kuranın da Amerikan kökenli gibi duragelen “Alman Frankfurt Federalistleri” olduğunu tahmin ediyor/biliyoruz. “Frankfurt Federalistleri, ellerinin altındaki, ‘Euro-Com Küresel Ordusu’ kozunu kullanarak, bir “Yeni Avrupa” bina etme peşindeler!” diyebiliriz. Tıpkı ‘Cent-Com Küresel Ordusu’ kozunu kullanan, Amerikan Küreselcilerinin kendi, “Yeni Dünya”larını kurma peşinde oldukları gibi…

Küreselcilerin İki Başlılığı”ndan ve gide gide karşıtlaşmasından rahatsız olan, “Küresel Akıl”ın, Siyasal ve Militarist Küreselcilikteki Avrupa ve Amerika çatışmasını, bitirme kararı aldığı anlaşılıyor. En son olarak; “Arap Baharı” sırasında karşı karşıya gelen, “İki Küresel Anlayış”ın Fransa’nın uhtesindeki Avrupa ayağı, Sarıyelekliler hareketiyle Bavyera’nın Küreselizme intisabı ve onun üzerinden, Amerikan kökenli gibi duran Alman Federalleri”yle birleşti/birleşecek durumda. Ve bu ayak; bir yandan, Avrupa'yı toparlamaya çalışırken, bir taraftan da Ortadoğu'ya çıkıp Amerikan Küreselcileriyle birleşmek için gün saymaya başlamış durumda.

Peki… Burada; “Tepedeki Küresel Akıl’ın Amerikan ve Avrupa Küreselcilerini, tek idealde birleştirmesi mümkün mü?” sorusunu soralım. Evet, mümkün! Yukarıda dediğimiz gibi bu iki ayağın, ayrılış sebebi olan, Siyonist İsrail üzerinde yapılacak bir operasyona bakar. Yani İsrail Devletinin, Siyonist Aşkenazlar’dan alınıp Sefaradlara teslimine… Malum; Kraliçe’nin de böyle bir planının olduğunu daha evvel söylemiştik. Yani Küreselciler ve Monarklar, İsrail'in el değiştirmesi hususunda, aynı noktaya doğru yürümeye başlamış durumdalar. Bu tespite, şunu da ekleyelim: Gerek Türkiye, gerekse Ortadoğu'daki “Sami Orijinli Arap Genetik”i İsrail'in, Sefaradların uhtesine verilmesi hususunda aynı düşünüyor olabilir. Yani şu an; ortak düşman; Siyonizm olmuş durumda… Zaten İsrail'in, çılgın öfkesinin sebebi bu ve bu yüzden Siyonistler “Gayretullah”a dokunma noktasına doğru, hızla koşuyor. Hatırlayın; Kur'an'daki İsra Suresi'nin girişindeki birkaç ayeti… Ona göre; Siyonistler eliyle Yahudiler, “İlahi Üçüncü Fırsat”ı da kaçırmak üzere ve devamla yine aynı “Üçüncü Fırsat”ı kaçırmamak üzere bir Yahudi kolu mu hazırlanıyor? Olabilir! Yani Sefaradlar geliyor. Faslı, burada noktalayarak, geçelim aşağıya…
***
DEVAM EDECEK…
1.615
Erişilen Kişi
92
Etkileşim
Cevapla